Brit Drøivoldsmo Lesund
Brit Drøivoldsmo Lesund

Brit Drøivoldsmo Lesund

Brit Drøivoldsmo Lesund er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, NTNU. Brit er spesialpedagog og har lang undervisningserfaring fra grunnskole og lærerutdanning.