Elisabeth Åril

Elisabeth Åril

Elisabeth Åril er førskolelærer, barneskolelærer og spesialpedagog. Hun har lang erfaring fra barnehage og fra stillingen som spesialpedagog i grunnskolen. Elisabeth Åril har også ledet R-team, vært sosiallærer og studentveileder. Hennes spesialfelt er adferdsvansker og lese-og skrivevansker.