Gry Merete Andresen

Gry Merete Andresen

Gry Andresen er utdannet lærer og jobber ved Flåtestad skole i Oppegård kommune. Hun har vært med å skrive de tre bøkene i samfunnskunnskap i Matriks-serien for ungdomsskolen.