Tone Dalvang

Tone Dalvang

Tone Dalvang, er seniorrådgiver innenfor matematikk i Statped Sørøst.

Hun har en master i pedagogikk med undervisningserfaring fra grunnskole, videregående og høyskole. Hun har deltatt i en flere utredninger av matematikksituasjonen i Norge for departement og direktorat. Hun deltok i oppstart og ledelse av Landslaget for matematikk i skolen, Lamis.

Tone Dalvang har skrevet om matematikk-vansker og -mestring i fagtidsskrifter og bøker og holdt en rekke kurs og foredrag i Norge og i Norden.