Hvordan aktivisere elevene i tyskundervisningen

I tyskundervisningen er et hovedmål at elevene skal tørre å prøve seg frem på et fremmed språk som er fjernt fra klasserommet. Som lærere prøver vi å skape et behov for at elevene tar i bruk språket i praksis. Spill og lek kan være nyttige hjelpemidler for å senke elevenes terskel for å hoppe i det. Både i kommunikasjons- og grammatikkarbeid kan vi skape rom for utprøving og engasjement. Slik får elevene anledning til å kjenne på mestringsfølelse, og dermed kan de oppleve økt motivasjon i faget. 

Om webinaret

Kari Sødal Gjestvang er lærer ved Olav Duun videregående skole, og en av forfatterne bak læremiddelet Momente II. Hun har utdanning fra Tyskland, Sør-Afrika og Norge med hovedvekt på tysk som fremmedspråk.

I dette webinaret viser Kari deg eksempler på hvordan hun bruker lek og spill i egen undervisning. Hun vil bruke konkrete eksempler fra Aschehoug univers, forklare hvordan disse kan brukes og hvordan man finner frem til dem.

Se opptak av webinaret

Undervisningstips for å engasjere elevene

Last ned ferdig tilpassede figurer og maler og få tips til aktiviserende og utforskende læring med Aktivt klasserom.

Muntlige avbrekk i tysktimene

Kommunikasjon er selve hovedkjernen i fremmedspråk. Mach mit-aktivitetene i Momente 1 og 2 får elevene til å snakke.