Engelsk fag- og kulturaften

Onsdag 19. april er engelsklærere fra den videregående skolen invitert inn i Aschehougs storstue.

Her blir det faglig og kulturelt påfyll som kan være til inspirasjon i undervisningen. Blant andre vil engelsklektor Øyvind Gilleberg Stensli presentere et undervisningsopplegg om reising, Thomas Seltzer vil snakke om den amerikanske drømmens tilstand og Signe Marie Rustad vil spille fra sitt kritikerroste album, Particles of Faith.

Programmet

16:30 | Mat og drikke

17:00 | Velkomst – Øystein Haugsbø

17:10 | Aschehoug univers – Ingun Holøyen                          

17:30 | Undervisningsopplegg om reising – Øyvind Gilleberg Stensli

18:00 | Båtflyktninger, Brexit og BBC – Øivind Bratberg

18:30 | Kaffe og kake

18:50  | Konsert – Signe Marie Rustad

19:30 | Den amerikanske drømmens tilstand – Thomas Seltzer

20:00 | Slutt