Fabelaktig språk!

5.-7. trinn

Hvordan skal vi møte elevene med interessant, verdifull og engasjerende språkundervisning i norskfaget?
Webinar 19. oktober med Fabel-forfatter Tommy Taraldsen.