Webinaropptak: Litteraturhistorie naturell – en grønn og kontrastiv inngang til litteraturhistorien

Her ser du vårt webinar med Mads Claudi, forfatter av Grip teksten-serien. Han gir deg en grønn og kontrastiv inngang til litteraturhistorien.

20. mai 2021