Bli kjent med Aschehoug Univers og planleggingsverktøyet for 5.–7. trinn

5.–7. trinn
Webinar 15. september 2021 med digitalpedagog Anne Smestad.