Bli kjent med Aschehoug Univers Ungdomsskole og planleggingsverktøyet

8–10. trinn
Webinar 9. september 2021 med digitalpedagog Anne Smestad.