8.–10. trinn

Hvordan utforske om 22. juli-terroren i samfunnsfag?

Webinar 3. juni med forfatter Silje Førland Erdal  på Arena 8–10.