Hvordan sikrer helt nye Grip teksten fagfornyelsen?

11.–13. trinn
Webinar 11. mars med Benedicte Eyde, tidligere norsklektor og nå forlagsredaktør i Aschehoug Undervisning.