Hvordan vil du utforske matematikk i fagfornyelsen på 1.-4. trinn?

Webinar 13. april med Erling Nilsen og Margareth Nilsen, forfattere på Matemagisk 1–4.