Den retoriske situasjonen: Retorikk og sakprosa i den nye læreplanen.

11.–13. trinn
Webinar 18. mars med Jon Opedal Hove, lærebokforfatter og lærer ved Fyllingsdalen videregående skole i Bergen.