Undervisningstips for å engasjere elevene

Gjennom videoer kan du bli med Marianne Eik inn i klasserommet på videregående. Her ser du hvordan hun aktiviserer elevene i sine timer.

Inspirer elever til aktiv læring

Det er mange måter å formidle og presentere et tema. I Aktivt klasserom finner du videoer om hvorfor og hvordan aktiviteten gir økt læringsutbytte, du finner alt det du trenger om hvordan forberede deg, samt retningslinjer og regler. Du kan også laste ned ferdig tilpassede figurer og maler som er enkle å skrive ut og ta i bruk. 

8 tips til aktiviserende og utforskende læring

  • Stjerne

  • Fluesmekker

  • Speeddate

  • Plakat i en fei

  • Quiz-quiz-bytt

  • Dialogduk

  • Silent discussion

  • Exit-lapper

I forslagene forklarer vår digitalpedagog, Marianne Eik hvordan du forbereder slike økter og gjennomfører dem. Undervisningopplegget gir deg tilgang til PDF-maler, konkretisering av regler og hvordan veilede elevene i gruppearbeid. Aktivt klasserom ligger som en egen digital ressurs i de digitale læremidlene for hvert fag i videregående skole. 

Kom i gang med Aktivt klasserom

For deg som har tilgang til Aschehoug univers.

Logg inn med Feide

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Hvordan undervise i retorikk?

Det var sent i november og sent på dagen. Da jeg møtte elevenes trøtte blikk, forsto jeg at jeg befant meg i en utfordrende situasjon. Motivasjonen, konsentrasjonen og blodsukkeret var dalende. Hvordan kunne jeg klare å fange interessen deres for retorikk?

Muntlige avbrekk i tysktimene

Kommunikasjon er selve hovedkjernen i fremmedspråk. Mach mit-aktivitetene i Momente 1 og 2 får elevene til å snakke.

Utvidet virkelighet med AR i undervisningen

Med Augmented Reality (AR) popper inspirerende 3D-modeller og videoer opp fra læreboken. Det som kan være tungt å lese om, blir til inspirerende opplevelser. Her kan du prøve selv!

Aschehoug univers – digitale læremidler

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!