AR før og nå - og hva skjer i fremtiden?

Ludenso utvikler teknologi som beriker læremidler med Augmented Reality (AR), og gjør det mulig for elevenene å finne alle bøkene i én app. 

På Vaterland i Oslo, opp sju etasjer, gjennom en lang korridor, inn en dør og forbi flere rader med kontorpulter, ligger det en jungel. Ikke en jungel med lianer og svarte pantere som lurer i trærne høyt over bakken; snarere har den lille kroken fått sitt navn etter et par store potteplanter som står på gulvet.

Av: Thomas Karlsen

Foto: Thomas Karlsen

Ludenso blir til

Bak Ludenso, hvis navn spiller på homo ludens, latin for det lekende menneske, står entreprenørene Ingrid Skrede og Eirik Wahlstrøm, henholdsvis markedssjef og daglig leder, som i spann med Harald Manheim for fire år siden utviklet en bærbar kino, kalt MoviMask, under studietiden på NTNU i Trondheim. Etter hvert flyttet de tre tech-entreprenørene blikket – og mobiltelefonen – mot utdanningssektoren, og da spesifikt lærebøkene, og utviklet så appen Ludenso Explore, som er den Aschehoug altså lener seg på. 

- De største kommersielle mulighetene for AR-teknologien ligger nok innenfor industri, reklame og medier, sier Skrede.

- Men så ble vi invitert til en skole for å vise frem teknologien vi jobbet med, og reaksjonen fra elevene ble på mange måter helt avgjørende for at det var dette vi følte var mest meningsfullt å gjøre, sier Ingrid Skrede

Elevene lærer mer

- Fordelen med AR er at den forkorter tiden det tar å få tilgang til digital informasjon. Med AR er de nå kun én operasjon unna, slik de er vant med fra TikTok eller Snapchat. Gjennom å peke med mobilkameraet på et sted i læreboken, kommer læringsrelaterte videoer og 3D-modeller rett opp på skjermen deres. 

- En av de vanligste tilbakemeldingene vi får fra lærere er at det de trodde var svakere elever, viser seg å være såkalte visual learners, sier Skrede.

 – Elever som rett og slett lærer mer av å se på videoer og 3D-modeller enn tekstrader i en bok, sier hun.

Elevene lærer mer

- Fordelen med AR er at den forkorter tiden det tar å få tilgang til digital informasjon. Med AR er de nå kun én operasjon unna, slik de er vant med fra TikTok eller Snapchat. Gjennom å peke med mobilkameraet på et sted i læreboken, kommer læringsrelaterte videoer og 3D-modeller rett opp på skjermen deres. 

- En av de vanligste tilbakemeldingene vi får fra lærere er at det de trodde var svakere elever, viser seg å være såkalte visual learners, sier Skrede.

 – Elever som rett og slett lærer mer av å se på videoer og 3D-modeller enn tekstrader i en bok, sier hun.

Uavhengig forskning fra internasjonale institusjoner viser at AR-beriket læring kan ha særlig effekt for elever med dysleksi, dyskalkuli, ADHD, autisme eller kognitive utfordringer, og dessuten har god effekt for oppmøte og læringsglede.

Uavhengig forskning fra internasjonale institusjoner viser at AR-beriket læring kan ha særlig effekt for elever med dysleksi, dyskalkuli, ADHD, autisme eller kognitive utfordringer, og dessuten har god effekt for oppmøte og læringsglede.

 

Appen som samler alle bøkene

AR er i det hele tatt i voldsom vekst på verdensbasis, forteller hun. 

- I 2017 fantes det 5 millioner AR-kompatible enheter i verden, for det meste nettbrett og mobiler. I dag er dette tallet økt til 3 milliarder.

Men Ludenso Explore skiller seg ut i mengden: Ingen andre har laget en plattform som gjør det mulig for forlagene å publisere alle bøkene sine til én enkelt app som brukerne på sin side bare trenger å laste ned én gang – og så får de tilgang til læringsressurser og opplevelser fra alle forlagene som samarbeider med oss.

 

Forlagene styrer utviklingen

Ludenso har i tillegg utviklet verktøy som gjør at forlagene med litt opplæring enkelt kan legge til det digitale ekstralaget selv, og dermed bruke sin pedagogiske kompetanse til å gi dette størst mulig læringseffekt, sier Eirik Wahlstrøm, og blir supplert av Skrede.

- Det vi ser på som det mest spennende er at det faktisk er Aschehoug selv, ikke vi, som styrer utviklingen. Det er de som kommer til oss med konkrete innspill på hva de savner eller ønsker seg. 

Hun er selv mye ute i felt, forklarer hun, for å observere og lære hvordan elevene håndterer det nye læreverktøyet. 

 

Sage Publishing og PG Online

Ludenso er også blitt lagt merke til utenfor landegrensene. Nylig inngikk de en avtale med SAGE Publishing, et av verdens store akademiske forlag, med hovedkontor i USA og avdelinger i en rekke land. I tillegg til SAGE er PG Online på plass som kunde, og i september lanserte det britiske forlaget AR i sine lærebøker i fagene naturfag, fysikk, kjemi, biologi og geografi.

Sagt på en annen måte: It´s a jungle out there.

Ludenso har gitt nytt liv til flere av Aschehougs læremidler de siste årene: fra Solaris 1–2 for første og andre trinn til Naturfag SF for videregående samt iPraksis for elever på helse- og oppvekstfag. Ved hjelp av en app utfyller 3D-modeller, videoer, podkaster og videoer de tradisjonelle lærebøkene. 

Ludenso har gitt nytt liv til flere av Aschehougs læremidler de siste årene: fra Solaris 1–2 for første og andre trinn til Naturfag SF for videregående samt iPraksis for elever på helse- og oppvekstfag.. Ved hjelp av en app utfyller 3D-modeller, videoer, podkaster og videoer de tradisjonelle lærebøkene. 

 

Artikler om AR

Utvidet virkelighet med AR i undervisningen

Med Augmented Reality (AR) popper inspirerende 3D-modeller og videoer opp fra læreboken. Det som kan være tungt å lese om, blir til inspirerende opplevelser. Her kan du prøve selv!

AR i helse- og oppvekstfag

iPraksis er Aschehougs nyeste lærebok i helse- og oppvekstfag. Boken er beriket med AR-teknologi, som gjør læringen mer levende. Ved hjelp av en app kommer 3D-modeller ut av boken, og tekst utfylles med video.

AR i naturfag

Kan bruk av AR-teknologi i undervisningen øke motivasjonen og interessen til elevene? Naturfagslærer Camilla Gunnarstorp Auberg deler sine erfaringer med AR Aschehoug.