Muntlige avbrekk i tysktimene

Kommunikasjon er selve kjernen i fremmedspråk. Mach mit-aktivitetene i Momente 1 og Momente 2 får elevene til å snakke.

Kommunikasjon står sentralt i tyskundervisningen, men det å snakke for snakkingens skyld er noe som mange elever opplever som unaturlig og lite motiverende. Kommunikative aktiviteter, spill, lek og rollespill er løsningen fordi de legger til rette for meningsfull kommunikasjon. Dette motiverer elevene og gir avbrekk i undervisningen.

Språkarbeidet i Momente er preget av slike aktiviteter, spill og kommunikative øvelser. I aktivitetene glemmer ofte elevene at det kan være litt skummelt å snakke et fremmedspråk. De blir lekne og får kommunisert, øvd og automatisert språket på en veldig effektiv måte. 

Noen av aktivitetene må elevene opp og stå for å løse. Dette gir et ekstra avbrekk fra stillesittingen i skolehverdagen.

I hvert av Momente-læremidlene finner du mer enn 50 slike aktiviteter, leker og spill – med forklaring, materiell og forslag til differensiering. 

For deg som har tilgang til Aschehoug univers.

Logg inn med Feide

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens