Å hjelpe elevene med digital lesing

Bruken av digitale verktøy er blitt en naturlig del av skolehverdagen. Samtidig vet vi at det er vanskeligere for elevene å lese digitalt enn på papir. Å finne mening og være kildekritisk er to av mange utfordringer. Her får du tips til strategier for digital lesing fra to av forfatterne bak læremiddelet Fabel.

Finne mening i det de leser

Uansett om elevene leser på papir eller digitalt, så er målet at de blir aktive lesere som bruker strategier for å finne meningen i det de leser.

Vi må øve på digital lesing med elevene våre, helt fra de er små.

Med modellering og en leken tilnærming ruster vi de yngste til å møte fremtiden, sier Fabel-forfatter Karianne Megard Grønli.

Sammen med Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy gir Grønli deg her mange gode tips til undervisningen i digital lesing.

Bruk lesestrategier aktivt

Spill og sosiale medier er preget av raske skifter og korte handlinger. Denne “kjappheten” blir en vane for mange elever, som de tar med seg når de leser digitalt. 

 • Bruk tid på å aktivere egne forkunnskaper.

 • Gjør elevene trygge på at gode lesere går tilbake og leser teksten flere ganger for å forstå.

 • Snakk med elevene om at mange tekster på nett ikke er skrevet spesielt for barn, og derfor ofte har vanskelige ord og lange setninger. 

 • Oppfordre dem til å ha en ordbok åpen i en egen fane, og å slå opp ord de ikke forstår. 

 • Bruk et skriveprogram åpent i en egen fane hvor elevene fyller inn hva de har lest, hvem som har skrevet teksten og hvorfor de tenker de kan stole på innholdet i teksten eller ikke

Leseoppdrag viser vei

Gi elevene digitale leseoppdrag som hjelper dem til å ta gode, strategiske digitale valg. 

 • Hvem har skrevet teksten? Hva vet du om forfatteren eller utgiveren? 

 • Skroll helt ned og få oversikt over teksten før du begynner å lese. 

 • Hvilken tekst valgte du å lese? Hvorfor valgte du denne teksten? 

Vær din egen redaktør

Det kan være lett å gå seg bort. Vis de yngste elevene hvordan vi skroller opp og ned, åpner og lukker vinduer og faner, og bruker piler fram og tilbake. 

 • Hvilken rekkefølge er det lurt å lese teksten i? 

 • Hvilke deler av teksten er viktigst? 

 • Er det noe på siden som ikke er relevant?

HUSK: Vi øver alltid på trygg grunn før vi begir oss ut på dypet, for eksempel med digitale læremidler laget spesielt for aldersgruppen.

Gi elevene et søkekurs

Mange elever leser det første de finner på nett. Det er viktig å øve sammen på å søke, og vurdere hva som kan være relevant å lese. Snakk sammen om at det er mange muligheter for å la seg lede av fristende klikk. Et søkekurs kan være lurt, slik at elevene bli kjent med søkemotoren, filter og mer avanserte søkemuligheter. 

Bruk flere tekster om samme tema

I en lærebok møter elevene tekster om samme tema, som er satt i en rekkefølge med sammenheng. Når vi leser på nett må elevene lage disse sammenhengene selv. 

Øv på å lese tekster om samme sak, men fra ulike vinkler. I starten er det lurt at læreren har valgt ut tekster på forhånd. 

Still spørsmål som:

 • Hva leste vi om dette temaet i forrige tekst? 

 • Beskriver denne teksten temaet på samme måte? Hvorfor/hvorfor ikke?

 • Hva gjør teksten med våre meninger om temaet? 

Ha en kritisk tilnærming til tekst

Vis elevene, også de aller yngste, hvordan vi kan se hvem som har skrevet tekster vi finner på nett. Snakk sammen om hvorfor teksten er skrevet. Er det noen som vil selge oss noe, overbevise oss om meningene sine, underholde eller informere oss? Også her kan leseoppdrag vise vei.

 • Stemmer dette med det du vet fra før? 

 • Finn to vanskelige ord i teksten. Søk opp hva ordene betyr. 

Finn strategier for digital lesing i Aschehoug univers

For deg som har tilgang til Aschehoug univers.

Logg inn med Feide

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Utforsk– podkasten for de som er engasjert i skole

Hvordan får vi gutta til å lese mer? Hva gjør vi når elevene ikke vil på skolen? Hvorfor vekker matematikk så sterke følelser? Dette og mye annet belyser Andreas og gjestene hans i podkasten Utforsk.

Aschehoug univers – digitale læremidler

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Utvidet virkelighet med AR i undervisningen

Med Augmented Reality (AR) popper inspirerende 3D-modeller og videoer opp fra læreboken. Det som kan være tungt å lese om, blir til inspirerende opplevelser. Her kan du prøve selv!

Hvordan undervise i retorikk?

Det var sent i november og sent på dagen. Da jeg møtte elevenes trøtte blikk, forsto jeg at jeg befant meg i en utfordrende situasjon. Motivasjonen, konsentrasjonen og blodsukkeret var dalende. Hvordan kunne jeg klare å fange interessen deres for retorikk?