Eksamenstrening i norsk

På Aunivers.no finner du et fleksibelt sett med eksamenslignende oppgaver til norskfaget på vg3. Her kan elevene repetere og øve på sentrale temaer og sjangere. Oppgavene og vurderingspunktene er formulert slik elevene vil møte dem på eksamen. Elevene får hjelp til hvordan de kan jobbe med oppgaven og besvarelsen sin. Formålet er å hjelpe dem med å finne en god arbeidsmåte som de kan bruke på selve eksamensdagen også. 

Det er valgt ulike innfallsvinkler i de ulike oppgavene:

  • I noen av oppgavene får elevene hjelp til å lese og forstå oppgaven og tekstvedleggene.

  • I andre oppgaver får elevene hjelp til å skrive disposisjon og strukturere egen tekst samt bearbeide førsteutkastet sitt.

  • I noen av oppgavene får elevene samarbeide gjennom samskriving og kameratvurdering.

Tanken er å skape variasjon og dynamikk i klasserommet. Elevene kan lære av hverandre.

Til flere av oppgavene ligger det forslag til svar i form av elevtekster som elevene kan lese og vurdere. Gjennom dette blir de også kjent med Udirs vurderingskriterier til de ulike oppgavetypene.

Som lærer kan du velge å bruke alle oppgavene med alle elevene, eller du kan la elevene selv velge temaer og sjangere de har størst behov for å jobbe med. Du kan selvsagt også foreslå hvem som bør jobbe med hva utfra hvordan du kjenner dine elever.

Noen av oppgavene er på nynorsk, andre er på bokmål. Slik får elevene jobbet med begge målformene hvis de bruker hele opplegget.

– Benedicte Eyde, redaktør 

Dette er akkurat det jeg ville ønsket meg til eksamensforberedelsene på vg3 mellom påske og eksamenstid. Det er mye jobb å finne fram gode tekster og formuleringer i tråd med gjeldende eksamensordning. Her er alt fiks ferdig til elevene, og jeg kan velge å printe ut oppgaver og tekster hvis jeg vil at elevene skal jobbe uten skjerm i deler av norsktimen.  

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Terminprøver er klare til bruk

Terminprøvene er tilgjengelig for matematikk, fysikk, kjemi, norsk og engelsk. Det følger også med en fasit som viser utregninger og hvordan besvare spørsmålene på prøvene.

Kom i gang med Aschehoug univers for videregående

Kort introduksjon i Aschehoug univers for videregående skole

Les Ubesvart anrop i klassen

Jeg leste Nora Dåsnes’ grafiske roman Ubesvart anrop kort tid etter utgivelsen i 2021. Den gjorde sterkt inntrykk på meg, og jeg fikk umiddelbart lyst til å bruke romanen i klassen.

Nytt heldigitalt læremiddel på trappene for videregående skole

- Vi prøver ikke å løse hele undervisningssituasjonen, men gjøre hverdagen inspirerende og enklere for lærere og elever, sier Jesper Havrevold