Unn dere faglig påfyll i fellestiden

Hvordan bruker dere fellestiden på skolen? Sannsynligvis går det med mye tid til intern organisering og informasjon om saker som vedkommer fellesskapet. Men noen ganger kan en læremiddelpresentasjon og litt faglig påfyll gi et kjærkomment løft.

Vi har lang erfaring med å skreddersy presentasjoner av våre læremidler og/eller tilrettelegge for faglige foredrag med våre forfattere. Noen av de beste møtene våre med lærere, har funnet sted når vi har fått komme på skolebesøk. Vi liker å være til stede der læring skjer. Da stiller vi gjerne med et par representanter fra forlaget samt en av våre flinke forfattere.

Om det er et helt spesifikt tema som står på programmet, lar vi gjerne en forfatter eller en redaktør utdype dette. Deretter kan vi vise hvordan dette temaet er reflektert i det aktuelle læremiddelet. I noen tilfeller kan vi også lage en liten workshop der vi sammen kan ta i bruk/se på et undervisningsopplegg.

Slik kan et mulig program se ut:

14:15 | mat og drikke
14:30 | faglig foredrag
15:00 | presentasjon av innhold på Aschehoug univers
15:20 | kaffepause
15:30 | aktiviserende øvelser til klasserommet
16:00 | slutt

Digitale presentasjoner når som helst

Det er fortsatt mulig å bestille digitale presentasjoner på Teams. Dersom en faggruppe hos dere trenger en effektiv introduksjon til ett av våre læremidler, kan dette være en fint alternativ. Vi kan gi dere en presentasjon av hvordan læreboka er bygd opp og hvordan de digitale ressursene henger sammen med denne. 

Vi kan også lage et webinar der et fagspesifikt tema står på programmet. Her er det bare å melde inn behov.

Hvordan lager dere en avtale?

Dersom dere ønsker et skreddersydd program i fellestiden deres, eller et helt spesifikt opplegg i en av faggruppene, kan dere ta kontakt med en av våre kursansvarlige i salgsavdelingen. De vil strekke seg langt for å komme deres ønsker i møte.

Alt program vi tilbyr skolene er gratis. Det koster derfor ingenting for dere å be om presentasjoner og/eller faglige foredrag. Husk bare å gjøre en avtale i god tid, slik at vi kan lage akkurat det programmet dere ønsker. Stine Messel og Kjell-Erik Gillesen hjelper dere gjerne. Dere når dem på e-post eller ved å ta direkte kontakt på telefon.

For språk- og samfunnsfagene


For realfagene