Hvordan møte elevene på vg1?

Trivsel og tillit er nøkkelord som lærere på videregående jobber med når de tar imot nye elever i 1. klasse. Vi har snakket med to lærere på videregående om hva de er opptatt av når de forbereder et nytt skoleår.

- Jeg er skeptisk til å få vite for mye før jeg blir kjent med elevene selv, sier Øyvind Johannessen. 

Johannessen er lærer på Nes videregående skole i Årnes. Han forteller at mange elever endrer seg fra de går i 10. klasse til de begynner i 1. klasse på videregående. Selv om han får verdifull informasjon om elevene fra ungdomsskolene, er det likevel viktig å bli kjent med elevene på egenhånd. 

- Det er ikke alltid det stemmer, de erfaringene ungdomsskolen har, med de erfaringene en lærer på videregående får, sier Johannessen. 

Bli kjent med hverandre og bygg tillit

I starten av skoleåret er det viktig å lære seg navn og bli kjent med elevene.

- Du som lærer har ansvaret og bør lære elevene å kjenne slik at du kan opparbeide deg tillit, forteller Marianne Hermansen. 

Hermansen er lærer på Stovner videregående skole i Oslo. Hun forteller at det tar lenger tid for en 16-åring å tørre og åpne seg opp og slippe deg inn, enn for en 8-åring.

Det er mye mobilbruk på skolen, noe som kan bli negativt for elevene, om det forhindrer dem fra å snakke med hverandre. Da er det viktig at læreren tar initiativ og har bli-kjent aktiviteter med klassen, utdyper Hermansen.

I en klasse der elevene blir godt kjent med hverandre tidlig i 1. klasse, er det lettere å skape trivsel og tilhørighet. 

Kan man ta seg tid til å bli kjent når man har så mye fagstoff man skal igjennom? 

- Man kan ha litt morsomme oppstartere på timene og lage varm stemning i klasserommet, men det er ikke noen motsetning til å jobbe med fagstoff. Det handler om å kommunisere til elevene at vi tar det rolig i starten, forteller Hermansen.

Vi lærere må lære elevene å kjenne for å opparbeide oss tillit.

- Marianne Hermansen 

Avklar forventninger

Det er en omstilling å starte på videregående. Mange elever opplever at de ikke beholder en god karakter når de går fra ungdomsskolen til videregående. 

- Det å få elever og foreldre til å forstå hvilket nivå som kreves for å få en femmer eller sekser, er en viktig avklaring, sier Johannessen.

På videregående er det viktig å være aktiv i timene. Elevene skal reflektere, analysere og anvende kunnskapen i praksis. Lærerne må derfor være bevisste på å få med hele klassen på muntlige aktiviteter. 

- Det er viktig å vise elevene at jeg setter pris på at de stiller spørsmål. Denne kompetansen er det sentralt å jobbe med tidlig i første klasse, sier Johannessen.

Johannessen forteller om hvordan han prøver å smelte sammen det faglige og det sosiale i undervisningen, samtidig som han er bevisst på at alle i klassen har en stemme som skal bli hørt:

- Ta lekelementene inn i faget og ufarliggjør det faglige. Elevene må få rikelig anledning til å trene på å høre sin egen stemme, sier Johannessen.

Trivsel på skolen får vi der elevene føler seg trygge til å snakke høyt.

- Marianne Hermansen 

Høye krav til lærere og elever

Første dag i første klasse er det mange elever som er spente på hvordan hverdagen på videregående vil bli. 

- Lærerplanen forventer at det elevene har lært i ti år kan vi bygge videre på i videregående, men sånn er det ikke, har Johannessen erfart.

- De nye læreplanene setter høye krav til lærere og elever. Læreplanene på videregående forventer at elevene har en basiskunnskap fra grunnskolen som man skal bygge på videre på. Elevene husker ikke undervisningen i 4. klasse når de er ferdige med 10. klasse, sier Johannessen.

Det er mye faglig innhold man skal igjennom på kort tid, og det er andre måter å jobbe på. Dette er uvant for elevene. For lærerne er det en utfordring, samtidig har vi forståelse for at grunnskolen ikke kan forberede elevene på alt. Det er et gap mellom forventinger i læreplanen og hva som praktisk er mulig å oppnå for barneskolene og ungdomsskolene, forklarer Johannessen.

Elever er ikke bare elever

Hermansen er opptatt av å se hele mennesket, ikke bare han eller hun som en elev.

- Elever er søsken, de har venner, de skal på fest og få sitt første kyss. Vi må ikke glemme at de ikke bare er elever, sier Hermansen.

Ungdommene som begynner i første klasse, er 16 år. Mange ser ut som voksne, likevel er de fortsatt barn. Barn trenger omsorg uansett alder, enten de går på barneskolen eller videregående. 

En 16-åring viser kanskje ikke eksplisitt hvem han eller hun er og slipper kanskje ikke andre like tett på som en 8-åring. Da er det ditt ansvar som lærer å være barnslig og ta initiativ, sier Hermansen.

Elever skal bli dannet, ikke bare utdannet 

Har dere noen gode tips til lærere når de tar imot årets 1. klassinger?

- By på deg selv. La elevene bli kjent med deg som menneske, ikke bare som lærer. Det er min strategi, sier Johannessen

Hermansen påpeker at elevene ikke bare skal utdannes, de skal også dannes. 

- Dersom du må avbryte undervisningen og gjøre noe annet enn det som var planlagt, så kan det hende at det gjør elevene mer motiverte neste time. Det viktigste du gjør, er å passe på at elevene har det bra, sier Hermansen avslutningsvis.

Lykke til med skolestart.

By på deg selv. La elevene bli kjent med deg som menneske, ikke bare som lærer. Det er min strategi.

- Øyvind Johannessen

Har du lyst til å høre hele intervjuet?

Intervjuet ble spilt inn som en podkastepisode i Utforsk

Lytt til episoden på Spotify

Snakk med elever om ytringsfrihet i valgkampen

- Elever føler ikke alltid at de kan ta til motmæle og at de kan delta i debatten. Elever har ytringsfrihet og det er viktig å vise at de kan bruke den...

NÅ – et samtidsdrama som insisterer på tilstedeværelse

Noen tekster er så sterke og engasjerende at de vekker en spesiell interesse hos elevene. 

Elever lærer programmering med sjakk

Bruk sjakk som et eksempel for å få elever til å tenke kreativt og arbeide med utforskning og problemløsning i informasjonsteknologi på videregående.

Hvordan parkere chatboten i språkundervisningen? 

Hvordan jobbe med språklæring når «hjelpen» aldri er mer enn et par tastetrykk unna?