Hvordan skal vi vurdere elevene?

-       Det står ganske tydelig i læreplanen at formålet med vurdering er å øke elevens kompetanse og fremme læring hos elevene, sier forfatter og lærer Asbjørn Lerø Kongsnes. 

Kongsnes og kollega Christian Døvle diskuterer formålet med vurdering og gir råd til læringsfremmende vurdering, med og uten karaktersetting. 

Hva er formålet med vurdering?

Kongsnes er opptatt av å fange opp elevens kompetanse fortløpende og gi tilbakemeldinger underveis, i alle situasjoner. Han minner om at det er muligheter for tilbakemeldinger både i individuelle samtaler med eleven, og i åpne klassesamtaler. Han understreker at vurderingen skal fremme læring.

-       Gjør vi vurderingsarbeid som ikke fremmer læring, er vi nødt til å slutte med det, sier Kongsnes.

Han viser også til Undervisningsdirektoratets forslag til tre faser i vurderingen: 

  1. Følge med og fange opp elevens kompetanse

  2. Kommunisere og progresjon

  3. Planlegge videre læring

Kongsnes er opptatt av å fokusere på kommunikasjon med elevene, heller enn selve vurderingen. 

-       For mye fokus på vurdering tar vekk engasjementet. Elevene kan bli redde for å gjøre feil, sier Kongsnes.

Elevene kan vurdere hverandre

Med klassen sin vurderer Kongsnes elevbesvarelser i fellesskap. Elevene vurderer hverandres anonyme besvarelser. Kongsnes presiserer at denne øvelsen er avhengig av et trygt klasserom, og at han ikke velger ikke ut sårbare elever.

-       Hvis læringsmiljøet i klassen ikke er godt nok, velger jeg besvarelser fra andre klasser, sier Kongsnes.

Erfaringen hans er at dette gir god læringseffekt. 

Vurdering med og uten karakterer

Døvle har forsket på karakterfritt semester. Han skulle gjerne hatt karakterfri undervisning, men føler seg ganske alene om dette.

 

Når man fjerner karakterer, må det erstattes med et språk som lærerkollegaer har kommet frem til i fellesskap.

Christian Døvle

 

Det viktigste er uansett å gi en elevene tilbakemeldinger som de kan bruke til noe, mener han.

Skolen Kongsnes jobber ved har vurdering uten karakterer i 8. og 9. klasse. 

-       Skal man lykkes med karakterfri vurdering, er man avhengig en trygghet i lærerkollegiet om hvordan man skal vurdere. Det må være en felles plattform, samtidig som kommunikasjonen med elever og foresatte må være god, sier Kongsnes. 

Det er ikke måling som er viktig, men læring. Læringen må være en grunnmur i alt vi gjør, avslutter Døvle.  

Asbjørn Lerø Kongsnes er matematikklærer på ungdomstrinnet og forfatter av Matemagisk, Christian Døvle er lærer i norsk og geografi i videregående skole.

Artikkelen er basert på to episoder i podkasten Utforsk. 
Hør episodene her. 

Terminprøver er klare til bruk

Terminprøvene er tilgjengelig for matematikk, fysikk, kjemi, norsk og engelsk. Det følger også med en fasit som viser utregninger og hvordan besvare spørsmålene på prøvene.

Eksamenstrening i norsk

På Aunivers.no finner du et fleksibelt sett med eksamenslignende oppgaver til norskfaget på vg3. Her kan elevene repetere og øve på sentrale temaer og sjangere.

Ufrivillig skolefravær er aldri elevens ansvar

- Mange elever holder seg borte fra klasserommet, og synes livet er meningsløst.  Ofte kan vi hjelpe dem.

Utforsk– podkasten for de som er engasjert i skole

Hvordan får vi gutta til å lese mer? Hva gjør vi når elevene ikke vil på skolen? Hvorfor vekker matematikk så sterke følelser? Dette og mye annet belyser Andreas og gjestene hans i podkasten Utforsk.