Vi søker etter kloke hoder

Vi lærer noe nytt hver eneste dag. Og akkurat som vårt digitale univers, Aschehoug univers, er vi i konstant utvikling.

Vi ruster oss for å bli det ledende forlaget innen digitale læremidler. Med såpass store ambisjoner søker vi kloke hoder som er fylt med engasjement, mot og integritet. Hos oss har du stor medvirkning på egen hverdag – vi har flat organisasjonsstruktur med tverrfaglige, autonome team. Vi jobber tett med brukerne og er ikke redd for å feile. 

Vår visjon er å jobbe Med læreren. For eleven. Målgruppen vår utruster morgendagens helter – de påvirker liv hver dag i klasserommet. Vi ønsker å gi dem de beste forutsetninger for å gjøre verdens viktigste jobb. Det samfunnsoppdraget håper vi at du vil bidra på! 

 

Her finner du våre ledige stillinger:

Digitale produktutviklere 
Key account managers
Prosessleder

 

Vil du få et innblikk i hverdagen på Sehesteds plass?
Vi har snakket med noen få medarbeidere med ulike bakgrunner. 

Vegard Bjørkli

– designer 

Det er stort rom for å lære av hverandre og vokse sammen

Beskriv en typisk dag for deg.
Min dag starter som regel med et morgenmøte med teamet mitt hvor vi snakker om stort og smått - både jobb og livet utenfor kontorets fire vegger. Siden vi i mitt team jobber i tre-ukers sprinter med et nytt tema eller fag hver sprint blir dagene aldri repetetive og man jobber kontinuerlig med å prøve ut nye og ulike løsninger. Som designer får jeg være med på å gjøre innhold spennende og moro for elevene samtidig som det skal være meningsfylt og inspirerende. Akkurat nå jobber jeg med naturfag og temaet "Biologisk mangfold i nordområdene". Det er gøy hvor mye jeg selv lærer samtidig som jeg beriker temaet med mye grafisk snacks og ulike måter å presentere innholdet på som gjør det morsomt å lære mer om!

Hvorfor bør man søke jobb i Aschehoug?
Det første inntrykket jeg fikk da jeg selv begynte her var hvor imøtekommende og varme alle var. Folkene er derfor absolutt verdt å dra frem da man kommer seg gjennom mye så lenge man har det gøy med kollegene sine! I de tverrfaglige teamene vi jobber i har alle ulik bakgrunn og rolle, noe som gjør at man alltid lærer å møte problemstillinger med nye synsvinkler og det er stort rom for å lære av hverandre og vokse sammen.

Alistair Frank Spalding

– produktsjef netthandel

Alltid givende å se hva vi oppnår sammen!

Beskriv en typisk dag for deg.
Jeg sykler ned langs Akerselva med musikk på ørene, mens jeg grubler litt på dagens prioriteringer.

Møter teamet (de som er på kontoret) og sjekker inn med utviklerne for å se om det er noe nytt til testing. Jeg bruker en del tid på å møte forskjellige stakeholdere for nettbutikken. Jeg rapportere på status og får med meg tilbakemeldinger og nye behov, til sammen blir dette førende for prioriteringer (innenfor våre strategiske retninger). Så er jeg tilbake til teamet hvor det som oftest det har skjedd noe nytt; en ny artikkel, forbedret design, opprydning av metadata. Alltid givende å se hva vi oppnår sammen. Så snakker jeg eller mailer med en kunde, som oftest for å bistå kundeservice. Løser jeg en sak for en kunde, i tillegg til alt annet, er det kjennetegn på en bra dag.

Hvorfor bør man søke jobb i Aschehoug?
Her er det kreative og engasjert folk som brenner for det de driver med. Organisasjonen er lite hierarkisk og man får stor myndighet til å være med å bestemme, det trives jeg godt med. Det gir noe mer i hverdagen å jobbe mot det samfunnsoppdraget som et forlag har. Samtidig så skjer ting fort i bransjen og markedet. Vi er med å forme fremtiden for innhold, samtidig som dette er et arbeidssted hvor man kan kjenne på Norges kulturarv og historien i veggene. Det er ikke mange steder som kan by på det samme.

Tora Hommeldal Blikås 

– brukerinvolveringskoordinator

å vere ein del av ei bedrift med så mykje kunnskap og kjennskap!

Beskriv en typisk dag for deg.
Eg har akkurat gått over i ei ny stilling i Aschehoug skole, så eg er så heldig at eg får bruke dagane mine saman med kolllegar i nesten alle avdelingar.
Ein typisk arbeidsdag for meg ein god miks av møteverksemd, sjølvstendig arbeid og ekstern kontakt. Når me no også endeleg får vere på kontoret saman, vert det også rom for nokre etterlengta kaffipausar!

Hvorfor bør man søke jobb i Aschehoug?
Dette er ein arbeidsplass der det er ein herleg variasjon av ulike fagmiljø og yrkesgrupper. Det beste er at me alle jobbar saman om eit felles mål. Det betyr at me jobbar tett på tvers av fag og stilling, me lærer av kvarandre og me utfordrar kvarandre.
Det er utruleg spanande å vere ein del av ei bedrift med så mykje kunnskap og kjennskap!

Jannicke Ekenes Asp

– leder AU+

Jeg lærer noe nytt hver eneste dag!

Beskriv en typisk dag for deg
Dagen starter ofte med en kaffekopp og et kort møte med teamet for gjennomgang av dagens oppgaver og mulige utfordringer. Når vi utvikler nye konsepter, er vi tett på brukerne våre, så kanskje dagen fortsetter med møter med lærere som har tilbakemeldinger på ting de har testet ut for oss. Hver dag er altså en spennende jakt på gode ideer og innspill for å lage de beste læremidlene for skoler rundt omkring i Norge. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Ett av dagens høydepunkter er dessuten gourmetlunsjen i kantina sammen med fine kollegaer.

Hvorfor bør man søke jobb i Aschehoug?
Jeg er stolt av å jobbe i et solid forlagshus med lange tradisjoner og moderne metoder. Det er meningsfullt å bidra til læring for barn og unge sammen med flinke folk. Vi har det gøy på jobben hver eneste dag!

Om Aschehoug skole
Aschehoug er gjennom sitt undervisningsforlag, Aschehoug skole, en av de ledende tilbyderne av læremidler til norsk skole, både i form av lærebøker og heldekkende digitale læremidler. Læremiddelplattformen Aschehoug univers tilbyr elever og lærere innovative, kreative og utforskende læremidler på en plattform som er i kontinuerlig utvikling. Vi arbeider etter mottoet «Med læreren. For eleven» og er ydmyke for det formidable samfunnsoppdraget vi er en del av – å gi barn og ungdom det beste utgangspunktet for å lykkes i morgendagens kunnskapssamfunn. 

I Aschehoug skole jobber vi med smidig arbeidsform i tverrfaglige produktteam innen alle virksomhetsområder. Innsikt i lærere og elevers hverdag og behov for smarte løsninger er avgjørende for vår suksess og vårt salgs- og markedsteam er derfor viktige budbringere mellom kundene og våre produktteam.