Nytt heldigitalt læremiddel på trappene for videregående skole

- Vi prøver ikke å løse hele undervisningssituasjonen, men gjøre hverdagen inspirerende og enklere for lærere og elever, sier Jesper Havrevold om Aschehoug skoles nye digitale læremiddel. 

Tekst: Anette Brunvoll | Foto: Oda Hveem

Det yrer av liv i gangene i 3. etasje hos Aschehoug når leder for videregående skole, Jesper Havrevold, tar oss imot. En tre ukers arbeidsperiode er akkurat ferdig. Teamet til Havrevold skal presentere status i arbeidet med det nye heldigitale læremiddelet. 

Havrevold innleder med å si at hele prosjektet er bygget på smidighetsprinsippet, og detaljert innsiktsarbeid. Men hva betyr egentlig det? 

Samlet spisskompetanse

Havrevold har med seg redaktører, innholdsprodusenter, innholdsutviklere og designere for å lage digitale og fysiske læremidler. 

- Vi har gått aktivt inn for å etablere team som utfyller hverandre, med spisskompetanse fra alle fag. Havrevold forklarer at de utfordrer hverandre til å lage det best mulige konseptet for et digitalt læremiddel, der målet er å begeistre og spre læringsglede.

Behovsdrevet utviklingsprosess

Det heldigitale læremiddelet er fristilt fra bøkene våre, forklarer Havrevold. Det skal tilby alt du trenger i et læremiddel for fagene, både for lærere og elever. Det å starte med blanke ark uavhengig av bøkene gir oss muligheten til å bygge læremiddelet på det digitales premisser.

- Vi tar ikke utgangspunkt i boken. Vi ser derimot på hvilke brukssituasjoner som eksisterer i skolen i dag, og hvilke brukssituasjoner et digitalt læremiddel kan løse i videregående skole, sier Havrevold. 

Hittil har vi hatt tett dialog med skoler fra hele landet, og vi har snakket med til sammen over 600 lærere og elever. 

- Vi jobber etter en designdrevet metodikk. Vi er i konstant kontakt med lærere og elever for å avdekke de største friksjonene i hverdagen, og utforsker oss frem til løsninger som dekker behovene. 

Innsiktarbeid har gitt en grundig forståelse for hvordan hverdagen er. Skolehverdagen er en teknisk jungel av ulike verktøy som lærere og elever må forholde seg til, forklarer Havrevold. 

- Vi som forlag må spille på lag i et økosystem av digitale verktøy og tjenester, sier Havrevold. 

Digitalt umodne elever

- Digitale læremidler oppfattes ofte som distraksjoner som går på bekostning av konsentrasjon. Det er en viss digital utmattelse i klasserommet, sier Havrevold om funnene i innsiktsarbeidet. 

Mange lærere opplever at undervisningen blir forstyrret av det digitale, og at elevene er digitalt umodne. 
Utfordringen er også at elevene oppfatter seg selv som digitalt modne. 
Elever kan være gode til å bruke TikTok og Snapchat, men likevel ha vanskeligheter med å navigere i digitale læremidler. 

Min største utfordring er at elevene søker svar, heller enn å reflektere selv. De skummer oppgaven og googler etter ferdige svar

Lærer

Bøker og heldigitale læremidler hånd i hånd

Til tross for at digitale læremidler er i utvikling vil analoge aktiviteter i undervisningen fortsette å være viktig å ta vare på. 

- Vi er overbeviste om at både digitale læremidler og bøker spiller en viktig rolle fremover i skolen. De har sine fordeler og ulemper og det er viktig at vi som forlag er bevisste på nettopp dette, sier Havrevold.

Undersøkelser viser at lærere ikke legger opp all undervisning ut ifra lærebøkene.

- Vår erfaring er at lærebøkene blir oppfattet som for ambisiøse sammenlignet med undervisningsmengden. Elevene klarer dermed ikke alltid å konsumere alt fagstoffet, som igjen fører til at lærere dropper kapitler eller deler av bøkene, forklarer Havrevold. 

- Likevel ser vi flere eksempler i markedet hvor heldigitale læremidler er veldig like boken. Da er det vanskelig å se at det digitale tilfører noe, sier Havrevold om noen av Aschehougs konkurrenter.

Digitale læremidler gir flere muligheter for å strukturere innhold og tilpasse innhold til ulike behov. Ved å strukturere innholdet på nye måter og med brukervennlig navigasjon håper vi at fagstoffet blir mer tilgjengelig og enklere å konsumere for elevene, sier Havrevold.

Omfattende læreplan

Andre tilbakemeldinger handler om at fagfornyelsen er vanskelig å omsette til undervisning.

- Læreplanen har mer åpne kompetansemål enn tidligere. Det gjør det vanskelig å omsette læreplanen til undervisning, som skaper usikkerhet hos lærere, forteller Havrevold. 

Lærerne ser likevel på forlagene som en kvalitetssikring av innhold etter LK20 og et trygt valg. 

LK20 legger også vekt på hvordan anvende teori i aktualitetssaker.

- Sammen med flere av våre konkurrenter ser vi at aktualitetsstoff er viktigere enn noen gang. Fagene beveger seg mot å anvende teori, og knytte det opp mot dagsaktuelle hendelser og temaer, sier Havrevold.

LK20 setter også andre krav til elevene. 

- Elevens rolle er jo også i utvikling og det er andre krav, men også krevende kompetansemål, sier Havrevold. 

Aschehoug tar samfunnsansvar

Aschehoug har et sterkt ønske om å tilby læremidler som gir alle i samfunnet samme muligheter. 

- Vi dekker alle kompetansemålene, universell utforming og følger personvernlovgivningen også kjent som GDPR. Vi har tidligere hatt tilsyn når det gjelder universell utforming og har nå orden på sakene, forklarer Havrevold.

I utvikling av Aschehoug univers har Aschehoug hatt fokus universell utforming. Den erfaringen tar de med seg videre i utvikling av det nye heldigitale læremidlet for videregående.  

- Vi har lært masse av utformingen av Aschehoug univers og følger de grunnleggende prinsippene i universell utforming systematisk hver dag.

Vårt innhold skal være tilgjengelig for alle. Dette er vårt samfunnsoppdrag, utdyper Havrevold.

Sterk konkurranse

Det er sterk konkurranse i læremiddelbransjen. For videregående skole er det ekstra store utfordringer fordi én av aktørene er fylkeskommunene selv. Flere fylkeskommuner har gått sammen og etablert Nasjonal Digital Læringsarena, også kjent som NDLA. 

- Det ironiske er at tilbudet fremstilles som gratis, selv om kostnaden av drift og vedlikehold av innholdet blir betalt fra budsjettene til fylkeskommunene selv. Dette begrenser konkurransekraften i markedet og skaper ekstra utfordringer, sier Havrevold.

Konkurransen intensiverer, og flere aktører jobber med digitale læremidler i ulike aspekter.

- Det er med entusiasme å se at andre konkurrenter i forlagsbransjen er med i kampen mot ubalansert konkurransesituasjon i markedet, sier Havrevold.

Inspirere til læring

Innsiktarbeidet viser at elever er opptatt av karakterer og eksamener, men læreplanen i dag er bred og kan oppleves utydelig. Lærere og elever trenger veiledning i tiden fremover. 

- I en hektisk hverdag med begrenset tid og mange fag jobber vi for at elevene skal oppleve Aschehougs heldigitale læremiddel som inspirerende og effektivt. Med en tydelig retning for hva som forventes, sier Havrevold. 

Og der er tiden vår brukt opp. Den hektiske livet i 3. etasje i Sehesteds gate i Oslo sentrum skal videre. Arbeidet med å gjøre hverdagen til lærere og elever enklere og inspirerende fortsetter. Resultatet får vi antakelig ved årskiftet.

Kom i gang med Aschehoug univers for videregående

Kort introduksjon i Aschehoug univers for videregående skole

Hvordan undervise i retorikk?

Det var sent i november og sent på dagen. Da jeg møtte elevenes trøtte blikk, forsto jeg at jeg befant meg i en utfordrende situasjon. Motivasjonen, konsentrasjonen og blodsukkeret var dalende. Hvordan kunne jeg klare å fange interessen deres for retorikk?

Mariannes 5 beste tips

Marianne Eik er lektor ved Tangen videregående skole, og aktiv bruker av Aschehoug univers. Her deler hun sine beste tips med deg

Undervisningstips for å engasjere elevene

Last ned ferdig tilpassede figurer og maler og få tips til aktiviserende og utforskende læring med Aktivt klasserom.