Skriv ut ferdige opplegg til undervisningen

– Elevene på 1.-4. trinn kan sette i gang med oppgavene så snart de har en blyant. Vi håper at oppgavene faller i smak og blir tatt i bruk, sier redaktør for Papir+, Kai Lützenkirchen. 

Her finner du kvalitetssikret innhold på bokmål og nynorsk, klart til bruk på. 

Oppgaver, plakater og spill

Papir+ er en ressursbank for lærere på 1.- 4. trinn, med elevark du kan supplere og variere undervisningen din med. Her er en mengde oppgaver, plakater og spill, som du alltid har tilgjengelig.  

– Vi har laget en stor bank av innhold og oppgaver som er lett å ta i bruk. Selv i en digital verden, er det noe eget med papir, sier Lützenkirchen. 

Trene på bokstaver

Du finner blant annet Bokstavøving: ABC-toget som inneholder øvingsoppgaver til hver bokstav i alfabetet. Du kan selv bestemme rekkefølgen og progresjon. Til hver bokstav finnes det oppgaver på to nivåer, noe som gir muligheter for individuell tilpasning. Til hver bokstav finnes det fire sider med oppgaver, som trener både lyd og bokstav.  

Nytt innhold fortløpende

Papir+ er et nytt produkt og vi fyller på med nye opplegg hele tiden. I løpet av våren og høsten håper vi å doble antall oppgaver og aktiviteter. Vi ønsker at Papir+ skal føles som en levende bank med opplegg som er enkle å ta i bruk og som varierer undervisningen.  

Lanseringstilbud

I en begrenset periode fram til sommeren tilbyr vi skolelisens på Papir+. Nå kan skolen din få tilgang til produktet for hele 2023/24 for kun 5.000 kroner.  

Dette er de mest populære oppleggene:

(krever tilgang til produktet)

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Kjøp tilgang nå

Lesing i klasserommet

Hvilke bøker bør dere velge, og hvorfor? Her kommer forfatterne med gode grunner til at dere skal velge akkurat deres bøker. 

Å hjelpe elevene med digital lesing

Bruken av digitale verktøy er blitt en naturlig del av skolehverdagen. Samtidig vet vi at det er vanskeligere for elevene å lese digitalt enn på papir.

Å stamme i klasserommet

– Skolen var det verste stedet å stamme. Alle andre steder kunne jeg holde kjeft eller komme meg ut av situasjoner der jeg måtte snakke, sier forfatter Lars Petter Sveen.

Aschehoug univers – digitale læremidler

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!