Skriv ut ferdige opplegg til undervisningen

Her finner du kvalitetssikrete undervisningsopplegg på bokmål og nynorsk, klare til bruk på 1.-4. trinn. 

Oppgaver, plakater og spill

Papir + er en ressursbank for lærere på 1.- 4. trinn, med PDF-er du kan supplere og variere undervisningen din med. Her er en mengde oppgaver, plakater og spill, som du alltid har tilgjengelig. 

– Vi har laget en stor bank av innhold og oppgaver som er lett å ta i bruk. Selv i en digital verden, er det noe eget med papir, sier redaktør for Papir +, Kai Lützenkirchen.
 

Trene på bokstaver

Du finner blant annet Bokstavøving: ABC-toget som inneholder PDF-er med øvingsoppgaver til hver bokstav i alfabetet. Du kan selv bestemme rekkefølgen og progresjon. Til hver bokstav finnes det oppgaver på to nivåer, noe som gir muligheter for individuell tilpasning. Hver PDF inneholder fire sider med oppgaver som trener både lyd og bokstav. 
 

Hva skal ut?

Begrepstrening er alltid aktuelt, og PDF-en Hva skal ut inneholder oppgaver hvor eleven skal finne ut hva som ikke passer inn. Det kan handle om egenskaper, størrelser, form, mønster eller farger. Svaret og begrunnelsen kan formuleres skriftlig nederst på arket. Du kan velge mellom to nivåer på oppgavene.

Elevene kan sette i gang så snart de har en blyant. Vi håper at oppgavene faller i smak og blir tatt i bruk, sier Lützenkirchen.

Dette er de mest populære oppleggene:

(krever innlogging med Feide)

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Lesing i klasserommet

Hvilke bøker bør dere velge, og hvorfor? Her kommer forfatterne med gode grunner til at dere skal velge akkurat deres bøker. 

Å hjelpe elevene med digital lesing

Bruken av digitale verktøy er blitt en naturlig del av skolehverdagen. Samtidig vet vi at det er vanskeligere for elevene å lese digitalt enn på papir.

Å stamme i klasserommet

– Skolen var det verste stedet å stamme. Alle andre steder kunne jeg holde kjeft eller komme meg ut av situasjoner der jeg måtte snakke, sier forfatter Lars Petter Sveen.

Aschehoug univers – digitale læremidler

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!