Foto: Oda Hveem

Hva bør elevene lære om samisk kultur?

- Det er fint at elevene lærer om kofte og hvordan samene bor, men det er enda viktigere se på historien og ha gode diskusjoner om menneskerettigheter, sier rettssosiolog Hadi Strømmen Lile. 
Her får du gode råd til samtaler i klasserommet. 

I anledning samefolkets dag 6. februar, møtte vi rettssosiolog og rettsvitenskapelig menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile til en prat. Han mener vi må tørre å snakke om fornorskningspolitikken i skolen, og gir gode råd til samtaletemaer som bidrar til refleksjon. 

Fornorska same som ikke fikk lære samisk

Å vokse opp i Kviby utenfor Alta på 80-tallet, med en far som var samisk og en mor fra Iran, var utfordrende. Strømmen Lile følte seg ofte utenfor. 

– Vi var hverken kristne eller innbarka samiske. Jeg passet ikke inn noe sted. Ikke ordentlig same, og ikke ordentlig norsk.

Å ha en trippel identitet passet ikke inn i det «norske». Tross politisk engasjerte foreldre, var det ikke før Strømmen Lile begynte på universitetet at han begynte å fatte interesse for det samiske. Da forstod han hvorfor fornorskningen hadde hatt så mye å si for familien. 

– Pappa var en «fornorska same» som aldri fikk lære samisk, men han var veldig opptatt av å finne tilbake til røttene.

Uretten mot samene inn i lærerplanen

Strømmen Lile har kjempet for at den mørke siden av den samiske historien skal være del av lærerplanen. I 2011 ble det endelig en realitet.  

– De viktigste kompetansemålene er å lære respekt for samiske rettigheter. Da var viktig å få med fornorskingspolitikken. For at elevene skal forstå dette, må de lære om rettighetskampen og samisk historie. 

Strømmen Lile håper at lærerne tar med seg en genuin entusiasme rundt det samiske inn i klasserommet. 

Strømmen Liles råd til undervisningen

  • Det er viktig å gå gjennom historien. Alta-saken, fornorskningspolitikken og opprettelsen av sametinget er viktige hendelser å få med.

  • Snakke om undertrykkelsen. Gjerne gjennom personer som viktige i samisk historie.

  • Elevene bør lære om sin egen norske kultur i tillegg til det samiske. Da blir det enklere å forstå hvordan de to henger sammen. 

  • Unngå å snakke om det samiske som noe eksotisk, langt borte, fra en annen tid. 

  • Hjelpe elevene å forstå at det samiske folk har like stort eierskap til Norge som nordmenn har. Dette kan gjerne knyttes til integrering av innvandrere og flyktninger til Norge.

  • Reflektere rundt retten til sin egen kultur og sitt eget språk.

  • Snakket om at samiske rettigheter handler om grunnleggende menneskerettigheter. Retten til å få være seg selv.

  • Norge er basert på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Reflektere over hva dette betyr.

  • Det er fint at elevene lærer om kofte og hvordan samene bor, men det er enda mer viktig å få de gode diskusjonene i undervisningen.

 

Foto: Manuel Velasco/iStock

Drømmen er full likestilling

Strømmen Lile drømmer om at det samiske folk blir et likeverdig folk. Da må det samiske bli likestilt med det norske folk, med alt det innebærer. Han forteller at første steg mot denne drømmen var opprettelsen av Sametinget, et eget organ som sikrer hvem som snakker på vegne av samer. 

Strømmen Lile mener vi må inkludere alle som ønsker å være med på å gjøre det samiske folk likeverdige.

Det er fortsatt et stykke å gå, men Strømmen Lile er håpefull for fremtiden. I 2023 starter sannhetskommisjonen på arbeidet sitt med å granske fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. 

– Etter en lang istid hvor avstanden har vært stor mellom det norske folk og samene, er isen i ferd med å smelte. 

Tips: Se den viktige filmen «Ellos eatnu - La elva lev»

Jenny Margarete Halmøy, elev på 9. trinn, skriver om filmen Ellos eatnu – La elva leve og om Alta-aksjonen og utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget.

Les Jennys artikkel

Til læreren

Prøv det digitale undervisningsopplegget «Samenes nasjonaldag». 

Bruk «Samenes nasjonaldag» til å feire samisk kultur med elevene. Her har vi samlet ressurser som kan brukes sammen eller integreres i de ulike fagene. 

Trinn: 5-7
 

For deg som har tilgang til Aschehoug univers.

Logg inn med Feide

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Hjelp, det er uke 6! Konkrete råd til seksualundervisningen

Det er viktig at elevene forstår at det finnes positiv seksualitet og negativ seksualitet. Og at det er en forskjell på gode og vonde berøringer, sier Margrete Wiede Aasland, spesialist i seksualundervisning.

Utforsk– podkasten for de som er engasjert i skole

Hvordan får vi gutta til å lese mer? Hva gjør vi når elevene ikke vil på skolen? Hvorfor vekker matematikk så sterke følelser? Dette og mye annet belyser Andreas og gjestene hans i podkasten Utforsk.

Utvidet virkelighet med AR i undervisningen

Med Augmented Reality (AR) popper inspirerende 3D-modeller og videoer opp fra læreboken. Det som kan være tungt å lese om, blir til inspirerende opplevelser. Her kan du prøve selv!

Aschehoug univers – digitale læremidler

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!