Skolebokprisen til mektig matematikkverk

Her røper Odd Heir litt av vinnerformelen til Aschehougs matematikkserie, som han sjenerøst deler med syv forfatterkolleger.

Hils på vinneren – nei vinnerne – av årets skolebokpris, William Nygaards legat. Dette er en utholdende, sammensveiset gjeng som teller både forfattere som til daglig arbeider ved universitetet og som står i klasserommet. Ta vel imot John Engeseth, Håvard Moe, Tea Toft Norderhaug, Sigrid Melander Vie, Ørnulf Borgan, Inger Christin Borge, Hermod Haug og Odd Heir.

Solid tradisjon

Helt fra 1969 har Aschehougs matematikkserie for videregående skole skapt en solid tradisjon – hvor seneste utgave kaprer 55% markedsandel. Matematikk-forfatterne har stadig ønsket nye stemmer velkomne – med Odd Heir som varm, samlende og fast bidragsyter siden 1972. 

50 års samarbeid

Heir har selv i en årrekke virket som populær, avholdt lærer, driftig lærebokforfatter og ivrig kursholder i matematikk for videregående skole – og har hovedfag i geofysikk.

Så, gratulerer: Hva betyr det for deg og dine kolleger å motta akkurat denne prisen nå?

– Jeg vil tro at vi alle er stolte og glade for den anerkjennelsen denne prisen gir oss – for det felles arbeidet som er nedlagt denne matematikkserien for fagfornyelsen.

Hva har holdt forfattergruppen levende i mer enn 50 år?

– Ja, si det! Viktigst er vel at vi alle har vært opptatt av å skape gode læremidler, både faglig og didaktisk, for både elever og lærere. Dessuten har forfattergruppen i alle år fungert godt sammen, noe som har bidratt til trivsel og på mange måter en god sosial tilhørighet – et forfattermiljø som antagelig har fungert som et «lim». Jeg vil også evne det gode, positive samarbeidet med dyktige redaktører og andre ansatte i Aschehoug.  

Et fag i endring

Hvordan ser du, med så solid fartstid, på det klassiske matematikkfagets posisjon i 2023?

– Faget har nok endret seg de seneste årene, noe som delvis nye læreplaner og tilgang til digitale hjelpemidler har bidratt til. Bruk av digitale hjelpemidler for å få fram forståelse og å skape motivasjon for faget, kan nok ha ført til mindre tid til å regne for hånd. Men dette trenger ikke å ha svekket den klassiske matematikken, og det er jo i samsvar med et større fokus på forståelse i læreplanene. Programmering har ført til at klassiske emner som for eksempel sannsynlighetsregning og differensiallikninger har blitt fjernet, noe som dessverre kan gå på bekostning av regneferdigheter, advarer favorittlæreren til en lang rekke årskull – hvis elever blant annet har uttalt at "han holder morsomme timer, og forklarer så alle forstår".

Gjør matematikk til glede

De hjelper elevene til å forstå, lære seg og glede seg over matematikken

Tildelingen av årets Skolebokpris sparer heller ikke på skryt-kruttet: «Forfattergruppa har skrevet bøker som tar med seg det beste fra tidligere utgaver i møtet med fagfornyelsen. Bøkene og de supplerende nettstedene støtter lærerne på best mulig måte i undervisningen og viktigst av alt: de hjelper elevene til å forstå, lære seg og glede seg over matematikken».

Terminprøver er klare til bruk

Terminprøvene er tilgjengelig for matematikk, fysikk, kjemi, norsk og engelsk. Det følger også med en fasit som viser utregninger og hvordan besvare spørsmålene på prøvene.

Læremidler til forkurs for ingeniører fra Aschehoug

Læremidlene bygger på våre nye, markedsledende utgivelser i fysikk og matematikk for videregående, omarbeidet for å passe til de nye studieplanene for forkurset.

Hvordan bruke programmering i undervisningen i naturfag?

Se oppskrift på hvordan arbeide med programmering i naturfag i videregående. Simuler og utforsk virtuelle eksperimenter med klassen på 1-2-3.

Undervisningstips for å engasjere elevene

Last ned ferdig tilpassede figurer og maler og få tips til aktiviserende og utforskende læring med Aktivt klasserom.