Lag deg en god skolestart

Fem tips til god tilstand i klasserommet etter ferien

— Det er viktig at elevene har lyst til å komme på skolen, sier barneskolelærer Ann-Kristin Lepsøe. Hun har 35 års erfaring som lærer og er opptatt av gode tilstander i klasserommet. 

Det å være fleksibel, tilpasningsdyktig og å lytte til elevene kan hjelpe deg som lærer med å skape et trivelig og produktivt læringsmiljø. Vi må oppmuntre, støtte og inkludere.

Din tilstand teller

  — Det er også viktig at vi lærere og pedagoger har lyst til å komme i klasserommet, oppfordrer Ann-Kristin Lepsøe. 

Det å sjekke sin egen tilstand handler mye om å finne ut hva slags følelser en har, hvordan hodet fungerer akkurat den dagen og hvordan tålmodigheten fungerer, forteller Lepsøe. Når du er velbalansert og trives, vil det positivt påvirke din evne til å undervise og veilede elevene.

Når tilstanden vår og andres er sjekket, godtatt og på plass, kan vi lære. Da er vi klare og motiverte. Da blir det “gjøre for å lære”, ikke “gjøre for å gjøre”. 

Det å oppnå en god tilstand i klasserommet er viktig for både lærere og elever, da det har stor innvirkning på læringsmiljøet og trivselen. Lepsøe elsker de dagene hun kjenner at tilstanden er god. 

Her er noen tips som kan hjelpe deg med å skape en god tilstand i klasserommet etter sommerferien:

  1. Sørg for rutiner som gir deg en god start på dagen. 

  2. Gå gjennom skoledagen. Har du planlagt for mye? For lite? 

  3. Ta en sang, en lek eller noen avspenningsøvelser til musikk, sammen med elevene dine, for å bryte opp eller for å gjøre noe hyggelig sammen. 

  4. Le av deg selv når noe går galt. Vis elevene at de ikke trenger å ta seg selv så høytidelig.

  5. Det er lurt å ha en plan B. En plan som elevene kjenner og alltid kan gå til om det er unntakstilstand. 

Ta med den gode sommerfølelsen inn i klasserommet. Vi ønsker dere lykke til med oppstarten! 

Undervisningsopplegg

Krever innlogging med Feide

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Gi elevene en god start etter sommerferien

Vi har satt sammen aktiviteter i Aschehoug univers som bidrar til at elevene på ungdomsskolen blir bedre kjent med hverandre og fagene...

Pride i skolen: – Vi må anerkjenne mangfoldet

Underviser du i kjønn- og seksualitetsmangfold? Denne artikkelen har ett mål: Gi deg som lærer trygghet i møte med sensitive tema i klasserommet.

Elever lærer programmering med sjakk

Bruk sjakk som et eksempel for å få elever til å tenke kreativt og arbeide med utforskning og problemløsning i informasjonsteknologi på videregående.

Aschehoug univers – digitale læremidler

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!