Slik kommer du i gang med Unibok

Med Unibok får du digitale utgaver av lærebøkene til Aschehoug Undervisning. Her finner du informasjon om hvordan du får tilgang.

Hva er Unibok?

Unibok er våre digitale utgaver av lærebøker. Unibok tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil, tekst-til-tale gir god lesestøtte og språkfagene har innlest lyd. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord.

Slik får du tilgang til Unibok:

Alternativ 1 – brukt Unibok tidligere
Logg deg inn på Aunivers.no/minside med din Feide-profil, klikk deg inn via Unibok-ikonet helt nederst på siden, og følg videre prosedyre til du får opp bokhylla. Klikk deretter på ønsket bok i bokhylla.

Alternativ 2 – ikke tilgang tidligere
Logg deg inn på Aunivers.no/minside med din Feide-profil, klikk deg inn via Unibok-ikonet helt nederst på siden, klikk deretter på «Kontoer» for å knytte Unibok og Aschehoug sammen. Klikk deretter på ønsket bok i bokhylla.

Alternativ 3 – ikke Feide-skole
Kontakt forlaget dersom du ikke har tilgang til Feide.

Etter 3 innlogginger vil Unibok-lisensen knyttes til den enkelte Feide-brukeren.

Studieteknikk 

Med verktøyene i Unibok kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater, bruke bokmerker og markere tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.

Gjør tilpasninger 

Unibok er tilrettelagt slik at elevene kan gjøre tilpasninger. I bøkene kan de justere skriftstørrelse, legge inn egne notater og lenker. De kan også eksportere egne notater til Word- og pdf-dokumenter. Disse kan deles med faglærer eller medelever hvis de ønsker det.

Helhetlig læring

En elev på tiende trinn som har brukt Unibok på åttende og niende trinn, har fortsatt tilgang til alt innhold og egne notater fra disse trinnene. Samme prinsipp gjelder for tilsvarende trinn i den videregående skolen (Vg1, Vg2 og/eller Vg3).


Trenger du mer hjelp? Ta gjerne kontakt med oss!