Utforsk – podkasten av og for lærere

Lurer du på hvordan du skal få gutta til å lese mer? Eller kanskje hvordan du kan motivere elevene dine? Gjestene i podkasten Utforsk gir mange gode svar. Utforsk er ledet av Andreas Stien-Leenderts som selv er lærer på Høyenhall skole, og tar for seg erfaringsutveksling og historier fra skolehverdagen. 

I Utforsk hører du om temaer som lærere står i til daglig. Selv om lærere er gode på å stake ut en kurs og jobbe tett på elevene, vil de samtidig møte elever og foreldre med større og mindre utfordringer og ulike forventninger. De stilles overfor valg og beslutninger som krever mye. Da kan faglig påfyll, erfaringsutveksling og historier være til hjelp – og det er her Utforsk kommer inn i bildet.

Utforsk gir stemmen til de som selv har opplevd eller jobber tett på det vi snakker om. Det er rett til kilden, enten det dreier seg om skolevegring (ufrivillig skolefravær) eller kjønnsidentitet. Her får du samtaler mellom mennesker med unik kunnskap og erfaring, og mange av gjestene har en historie å fortelle som bryter med det konvensjonelle.

Lærere, skoleledere og foreldre vil kunne oppleve å bli utfordret på det de trodde var både riktig og sant når de hører på Utforsk. Vær for eksempel forberedt på å få et bredere perspektiv og større forståelse for hva skolevegring er og hvilke tiltak som faktisk fungerer. Samtidig vil nok mange skolefolk og foreldre få bekreftet at det de gjør, er både riktig og viktig, og de vil oppleve at de heller ikke er alene om utfordringer de måtte stå i.

Uthevet sitat: Samtidig vil nok mange skolefolk og foreldre få bekreftet at det de gjør, er både riktig og viktig, og de vil oppleve at de heller ikke er alene om utfordringer de måtte stå i.

Gjestene baner vei for andre ved å dele noe av sitt personligste. De gir et ansikt og en stemme til opplevelser og utfordringer mange kan ha. I episoden om kjønnsidentitet blir vi kjent med Rain og Jan Elisabeth som forteller om hvordan de opplever og opplevde skolen og livet generelt som transpersoner. Her får vi kunnskap om hvordan møte disse elevene i skolen – elevene som alle lærere nå ser hver dag. Elevene som viser et annet kjønnsuttrykk enn det som ble tilskrevet ved fødselen, eleven som hverken føler seg som gutt eller jente, eleven som føler begge deler eller eleven som føler seg som motsatt kjønn.

Vi har også laget en egen episode om mangfold i skolen, hvor lærer Kim F. Torrejas forteller om sin egen erfaring med å være åpen med klassen sin om egen legning, og hvordan skolen kan skape et godt og trygt miljø for alle legninger.

episoden om lesing og hvordan få gutta til å lese mer forteller tidligere kultur- og likestillingstillingsminister Abid Raja om sitt forhold til lesing og hvordan bøkene for ham var en flukt fra en barndom preget av psykisk og fysisk vold. Historien hans er dypt rystende.

Ellers så må vi være forberedt på å få en helt ny forståelse av ADHD. I episoden om ADHD møter vi lege Kristin Leer som nettopp har gitt ut en bok om hvordan vi skal forstå denne diagnosen. Hun har ADHD selv, jobber med dette daglig som lege og viser en unik innsikt og kunnskap som alle lærere og foreldre må lytte til. Vi møter også spesialpedagog Vibeke Faye Werring som deler av sin erfaring både som lærer i Montessoriskolen og som mor til barn med ADHD. Denne innspillingen og boka til Kristin Leer viser oss at vi bør tenke helt nytt rundt ADHD.

Utforsk er tilgjengelig der du hører på podkast, blant annet Spotify og Apple Podcasts. God lytting!

Hør på Utforsk: