Aschehoug Univers Barneskole

Alle læremidler i Aschehoug univers barneskole

fabel
Matemagisk
Quest
Solaris
Arena
Store Spørsmål
Nye Zeppelin
Kunst og Håndverk
Mat og helse
Kroppsøving
Musikk
Start
Øve matematikk
Nye ord
Bokbussen
Programmering
Magi
Spire
Ukas ord
Aschehoug Univers Ungdomsskole

Alle læremidler i Aschehoug univers ungdomsskole

fabel
Matemagisk
Quest
Solaris
Arena
Store Spørsmål
Gente
Leute
Salut
Kunst og håndverk
Mat og helse
Kroppsøving
Musikk

I tillegg til overnevte fag og læremidler får du

– tverrfaglig innhold

– ØveMatematikk (adaptive oppgavesett i matematikk)

– terminprøver for høst/vår i norsk, matematikk og engelsk

– planleggingsverktøy som hjelper deg å planlegge, strukturere og dele undervisningsopplegg med kollegaer og elever

Aschehoug Univers Ungdomsskole

Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!

Pakken dekker fagene:

Matematikk, naturfag, norsk, engelsk, geografi, samfunnskunnskap, historie, spansk, tysk, sosiologi og sosialantropologi, fysikk, kjemi og psykologi.

Tilgang til de digitale ressursene for helse- og oppvekstfag og informasjonsteknologi selges separat.

Aschehoug univers videregående med eller uten programfag gir tilgang til alle Aschehougs digitale ressurser til fagfornyelsen.

Med tilgang til disse digitale ressursene får både lærere og elever ta i bruk undervisningsopplegg, artikler, interaktive oppgaver og digitale verktøy, og lærere får i tillegg innhold som lærerens digitalbok, undervisningstips, kapittelprøver, løsningsforslag og årsplaner.