Hvordan bruke førsteutgaven av Quest og nytt digitalt innhold sammen?

Bruker du førsteutgaven av Quest og er vant til å bruke tavle og elevnettsted fra Lokus? Her får du nyttig informasjon om hvordan du kan bruke nytt digitalt innhold på Aschehoug Univers, og informasjon om hvor de gamle lydfilene ligger.

Min skole har første utgave av Quest (bok) og har brukt lokus.no. Hva gjør vi nå?

Fagpakken til Quest på Aschehoug Univers gir deg tilgang til tekster og oppgaver digitalt. Mange tekster og oppgaver fra første utgave er fortsatt med i Quest, i tillegg finner du nytt spennende innhold i fagpakken. 

Lærerenes digitalbok og lydfilene som tilhører første utgave finner du på Aunivers.no i produktet som heter Innhold fra Lokus. Lydfilene kan lastes ned. 

Hva med elevnettstedet?

Elevnettstedet på lokus.no er borte, men elevene har tilgang til oppgaver og læringsløp i fagpakken til Quest på Aschehoug Univers (Aunivers.no). På forsiden til Quest kan du velge å jobbe tematisk på trinn (som med kapitler), og/eller ta utgangspunkt i språklige ferdigheter og velge i det fleksible innholdet. 

Temainngangene har læringsløp med tekster og oppgaver. Disse finner du øverst på forsiden. Velg trinn og få opp ulike temaer med læringsløp.

I fleksibelt innhold på forsiden (under aktualitetsfeltet) finner du oppgaver sortert under overskrifter som Everyday Practice, Watch and Listen, Read, Speak and Write, Language Work og Sounds and Spelling. Her finner du også tverrfaglige opplegg.  
 
I Til læreren på forsiden finner du blant annet den rike ressursen Handouts, som er en samling elevark sortert på trinn. 

Jeg har brukt digital tavle i stor utstrekning. Hva gjør jeg nå? 

I Til læreren finner du Lærerens digitalbok. (Og i "Innhold til Lokus" finner du i tillegg lærerens digitalbok av førsteutgaven av Quest). Her kan du vise innhold fra boka. Tekstene ligger dessuten som artikler med lydfil i læringsløpene. Oppgaver i læringsløpene kan også brukes på tavla. 

Sanger, filmer og animerte fortellinger ligger i Listen and Watch i det fleksible innholdet. Disse lå tidligere på tavlene. Det samme gjelder ressursen Sounds and Spelling.

Hvorfor kan jeg ikke fortsette å bruke de gamle ressursene? 

Nye krav til universell utforming gjør at alle seriøse aktører på markedet må tilpasse sine læremidler til den digitale flaten slik at den kan brukes av alle elever og lærere. 

Vårt tips er at du utforsker den nye strukturen og tar den i bruk. Gjerne i kombinasjon med første utgave av bøkene.