TVERRFAGLIG

Start 1–4

Gir lærer og elev aktuelt digitalt innhold til bruk i skolehverdagen – uavhengig av fag.

Kjøp Start

START 1–4 gir elever og lærere
- et godt grunnlag for læring i klassen
- verktøy til å utvikle elevenes sosiale kompetanse
- en sammenheng i skolehverdagen
- mulighet til å jobbe med de tre tverrfaglige temaene
- innhold til temaer og oppgaver som faller mellom fagene


Legge til rette for læring
START er ett av våre flaggskip til fagfornyelsen. For å oppfylle kompetansemålene i fagene, må det først legges til rette for læring. Det skal START sørge for. START har innhold både til lærer og elev. Mens du som lærer har tilgang til alt, ser eleven utvalgte deler.

Der all læring begynner
START er et læremiddel som gir lærer og elev aktuelt digitalt innhold til bruk i skolehverdagen – uavhengig av fag. START er der all læring begynner.

 

30 % på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på skolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk! Gjelder grunnskolen.

Kjøp til hele barneskolen