Digitale bøker

  

Hva er digitalbok?


Lærebøkene våre finnes også i en digital utgave. Digitalbøkene har mange nyttige funksjoner, slik som innlest tekst, søkefelt og mulighet for å utheve eller markere skrift. Digitalbøker selges som enkeltlisenser per elev.   

Vi gir deg valgfrihet til å undervise akkurat slik du ønsker – vi har digitale læremidler, trykte lærebøker og digitalbøker. Du bestemmer!  Målet vårt er å skape læremidler som gir rom for refleksjon og inspirerer elevene til å utforske videre selv.    


Unibok og Brettbok

 

Digitalbøkene våre kan brukes både online og offline. Det er to ulike varianter: 
Unibok
Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Tekst-til-tale gir god lesestøtte, og språkfagene har innlest lyd. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver. Slik kommer du i gang med Unibok.

Brettbok
BrettBoka er en egen plattform for digitale lærebøker. Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Brettboka kan brukes direkte på nett eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no eller Pendel.no. Hos brettboka.no finner du en forklaring på hvordan du kommer i gang med Brettbok.


Unibok og Brettbok til fagfornyelsen