Lisenser til digitale læremidler


 • Lisenser til Aschehoug Univers

  Vi selger flere forskjellige typer lisenser til Aschehoug Univers (Aunivers.no).

  Skolelisens for grunnskole
  Dersom du kjøper til hele skolen, betaler du 299,– per elev samtidig som vi tilbyr 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk. Totalprisen baserer seg på antall elever ved skolen registrert hos nasjonalt skoleregister og beregnes automatisk. Send en e-post til kontakt@Aunivers.no dersom antallet er feil. Lærerlisens er inkludert og blir også lagt til automatisk.

  Skolelisens for barneskole: Aschehoug Univers Barneskole

  Skolelisens for ungdomsskole: Aschehoug Univers Ungdomsskole

  Enkeltlisenser til Aschehoug Univers for grunnskole
  Dersom du vil kjøpe et valgfritt antall lisenser, betaler du 399,– per lisens. Du kjøper da enkeltlisenser til alle elever som skal ha tilgang. Lærerlisens er inkludert og blir lagt til automatisk. Denne lisensen kvalifiserer ikke til 30 % rabatt på grunnbøker.

  Andre grunnskolelisenser
  Du kan kjøpe andre grunnskolelisenser dersom det passer ditt behov bedre. Dette kan gjelde for enkelte fag, skoleslag eller andre typer digitale ressurser. Prisene er oppgitt per lisens for hvert av læremidlene som dette gjelder, og du kjøper da enkeltlisenser til alle elever som skal ha tilgang. Lærerlisens er inkludert og blir lagt til automatisk. Disse lisensene kvalifiserer ikke til 30 % rabatt på grunnbøker.

  Skolelisens for videregående
  For videregående selger vi hovedsakelig skolelisenser, som betyr at du betaler én pris for at hele skolen skal få tilgang til et læremiddel eller en Univers-pakke. Her finnes det ulike løsninger:

  • Skolelisens per læremiddel/fag.
  • Skolelisens per fagpakke (flere læremidler innenfor samme fagkrets).
  • Skolelisens til Aschehoug Univers Videregående, med eller uten programfag (lisens til Informasjonsteknologi 1–2 og iPRAKSIS Vg1 selges separat).

  Unntaket er det heldigitale læremiddelet Informasjonsteknologi 1–2. Denne selges som enkeltlisenser hvor du betaler for én lisens per elev. Lærerlisens er inkludert uavhengig av hvor mange lisenser du kjøper. Tildeling av lærerlisens skjer automatisk.

  Lisensperioden
  Oppstartsdato er umiddelbart for alle lisenser. Du kan forhåndsbestille lisenser for kommende skoleår fra 1. mai. For bestillinger gjort til og med 31. april gjelder lisensen inneværende skoleår.  

  Utløpsdato er 31. august. Aschehoug Univers-læremidlene er ettårige lisenser. Unibok har flerårig lisens når kurset boka dekker går over flere år. Formålet er at eleven skal kunne beholde boka til repetisjon før eksamen.

   

  Unibøker er ikke en del av Aschehoug Univers. Les mer om våre digitale bøker.

 • Fornye lisens

  For å fornye en lisens må du kjøpe den på nytt i nettbutikken. En lisens blir altså ikke automatisk fornyet når den går ut. Du kan kjøpe lisens for påfølgende skoleår fra 1. mai hvert år. Digitale lisenser på Aschehoug Univers er gyldige fra 1. august til 31. august påfølgende år.

 • Oversikt over tilgjengelige produkter

  Logg inn på Aschehoug Univers og gå til Min side. Der finner du en oversikt over dine tilgjengelige produkter.

  Hvis du vil ha en oversikt over hvilke lisenser skolen din har kjøpt, finner du dette under LisenserAunivers.no/minside. Her kan du søke på skoleår, produkt, ISBN m.m.

 • Lisens for privatister

  For å kjøpe må du være logget inn som bruker.

  Hvis du har Feide-bruker, kan du logge inn med denne både for å kjøpe og bruke Aschehoug Univers. 

  Hvis du ikke har Feide-bruker, må du registrere deg to ganger: 
  1. Registrer deg som privatkunde i nettbutikken
  2. Registrer deg som Aunivers-bruker for å kunne logge inn og bruke læremidler. 

  Bruk samme e-postadresse, da blir lisensene du kjøper tilgjengelig for deg når du logger inn. 

 • Bestille prøvelisens

  Du kan bestille prøvelisens av hele Aschehoug Univers Barneskole, Ungdomsskole eller Videregående til hele skolen. Prøvelisens (aschehoug.no)
  Dersom du kun ønsker prøvelisens av ett læremiddel, finner du knapp for bestilling i produktlisten for det enkelte læremiddel. For eksempel Quest 1-7 her: