Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på det flest lurer på. Finner du ikke det du leter etter?
Ta kontakt med kundeservice så finner vi ut av det. 

Lisenser

 • Prøvelisens

  Du kan bestille prøvelisens av Aschehoug univers barneskole, ungdomsskole eller videregående til hele skolen. Prøvelisensen gir tilgang til alle fag. Prøvelisensen bestiller du via FEIDE.

  Bestill til:
  Aschehoug univers barneskole

  Aschehoug univers ungdomsskole

  Aschehoug univers videregående

  En prøvelisens varer i 1 måned og kan bestilles en gang i året. Det er kun lærere med FEIDE brukere som kan bestille prøvelisenser via vår nettbutikk. Om skolen din ikke bruker FEIDE kan du kontakte oss på kontakt@aunivers.no for å bestille prøvelisens.

  Vi innvilger ikke prøvelisenser for privatister. 

   

 • Lisenstyper: Aschehoug univers grunnskole

  I Aschehoug univers til barneskole og ungdomsskole finner du læremidler og funksjonalitet som er tilpasset LK20 - til alle fag og alle trinn. Lærerlisens er selvfølgelig inkludert.

  Lisenstyper:

  1-årig skolelisens

  Dersom du kjøper til hele skolen, betaler du 299,– (eks. mva) per elev samtidig som vi tilbyr 30 % rabatt på grunnbøker i norsk(Fabel), matematikk og engelsk. Totalprisen baserer seg på antall elever ved skolen registrert hos nasjonalt skoleregister og beregnes automatisk. Send en e-post til kontakt@aunivers.no dersom antallet er feil. Lærerlisens er inkludert og blir også lagt til automatisk. 

  Skolelisens for barneskole: Aschehoug univers barneskole 

  Skolelisens for ungdomsskole: Aschehoug univers ungdomsskole 

  3-årig skolelisens

  Et rimeligere alternativ til den 1-årige skolelisensen er den 3-årige skolelisensen som kun koster 249,- (eks. mva) per elev per år. Totalt 747,- for 3 år (eks. mva). Fakturaen kan etter ønske deles opp i en årlig utsendelse eller betales i sin helhet når bestillingen legges inn. Ved kjøp av denne lisensen vil tilgangen til Aschehoug univers vare i 3 år for skolen deres. Denne lisenstypen utløser også 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk.

  Enkeltlisenser til Aschehoug univers for grunnskole

  Dersom du vil kjøpe tilgang til et valgfritt antall lisenser, betaler du 399,– (eks. mva) per lisens. Du kjøper da enkeltlisenser til alle elever som skal ha tilgang. Lærerlisens er inkludert og blir lagt til automatisk. Denne lisensen kvalifiserer ikke til 30 % rabatt på grunnbøker.

  Hva følger med i Aschehoug univers grunnskole?

  Som lærer får man tilgang til digital versjon av fysisk bok for alle fag på alle trinn, lærerveiledninger, årsplaner, elevark og kopiorginaler, digitale ressurser, fasit til kapittelprøver, terminprøver, forslag til samarbeidsoppgaver og mer.

  Alle fag, alle trinn

  I læringsuniverset finner du utforskende innhold, også de praktisk estetiske fagene. Vi har i tillegg stort fokus på tverrfaglighet. Vi gir elevene mulighet til å utforske på tvers av fag og trinn.

  Planleggeren

  Tiden din er knapp - det vet vi. Planleggeren er for deg som ønsker å undervise på din måte. Du som vil planlegge alt selv, legge inn egne ressurser og som setter pris på full fleksibilitet - og for deg som gjerne vil ha forslag til fiks ferdige planer knyttet til kompetansemål.
  Visste du at Aunivers har planlagt året for deg i det faget på det trinnet du har ansvar for? Aschehoug univers sin Planlegger er så tidsbesparende at du kan planlegge hele året uke for uke på noen timer og likevel ha full ryggdekning i kompetansemålene fra Udir. Relevante kompetansemål for uken ligger inne automatisk slik at de passer med stoffet elevene skal igjennom i løpet av uka. Med Planleggeren kan du fylle timene med relevante og varierende oppgaver, og vi har også lagt inn muligheten for å legge inn ressurser og lenker fra andre nettsider. 

  Digitalt bibliotek

  Biblioteket vårt er alltid åpent. Her finner du nå 80 digitale bøker i ulike sjangre tilpasset 1.-7. trinn. Her ligger bøker med tekster fra Fabel leseserie, utvalgte titler som passer for mellomtrinnet, bøker med engelsk tekst fra The Double decker. Biblioteket gjør det enkelt for elevene å finne seg en nivåtilpasset bok. 

  Digitale lærerveiledninger og Årsplan

  Du får også digitale lærerveiledninger til de trykte grunnbøkene, samt digital versjon av grunnbøker og arbeidsbøker for læreren. Det følger også med forslag til årsplan til hvert fag på hvert trinn. Du som lærer har selv muligheten til å endre på eksisterende årsplan eller sette opp en helt egen. 

  Digitalbok for elevene

  Om det er ønskelig med digitalbok for elevene må det bestilles egne lisenser til elevene som trenger denne tilgangen. Det følger ikke med digitalbøker for elevene ved kjøp av våre digitale læremidler. Les mer om Unibok.

 • Lisenstyper: Aschehoug univers videregående

  Aschehoug univers videregående med programfag gir tilgang til Aschehoug skoles digitale ressurser til fagfornyelsen, inkludert programfagene.

  For videregående selger vi hovedsakelig skolelisenser, som betyr at du betaler én pris for at hele skolen skal få tilgang til et læremiddel eller en univers-pakke. Her finnes det ulike løsninger:

  • Skolelisens per læremiddel/fag.

  • Skolelisens per fagpakke (flere læremidler innenfor samme fagkrets). 

  • Skolelisens til Aschehoug univers videregående, med programfag. Denne pakken dekker fagene matematikk, naturfag, norsk, engelsk, geografi, religion og etikk, samfunnskunnskap, historie, spansk, tysk, sosiologi og sosialantropologi, fysikk, kjemi og psykologi. (Tilgang til de digitale ressursene for helse- og oppvekstfag, informasjonsteknologi, Matematikk for yrkesfag P, Matematikk for yrkesfag T, og Naturfag for yrkesfag selges separat.)

  • Privatister har egne lisens-pakker som kan kjøpes. Disse pakkene er merket med PRIVATIST i produkt tittelen.

   

  Det finnes unntak fra disse lisenspakkene i de heldigitale læremiddelene i Informasjonsteknologi 1–2 og matematikk YF. Denne selges som enkeltlisenser hvor du betaler for én lisens per elev. Lærerlisens er inkludert uavhengig av hvor mange lisenser du kjøper. Tildeling av lærerlisens skjer automatisk.

  Om skolen deres ønsker tilgang til de digitale læremidlene i flere ulike fag kan det raskt lønne seg å bestille den store digitale pakken Skolelisens til Aschehoug univers videregående, med programfag

  Digitalbok for elevene
  Om det er ønskelig med digital bok tilgang for elevene må det bestilles egne digitalbok lisenser til elevene som trenger denne tilgangen. Det følger ikke med digitalbøker for elevene ved kjøp av våre digitale læremidler.

 • Oversikt over tilgjengelige produkter

  Alle våre tilgjengelige digitale læremidler finner du i nettbutikken vår. Velg skoleslag øverst i menyen, deretter kan du gå inn på hvert enkelt fag. Inne på fagsiden kan du velge mellom grunnbøker (fysiske bøker), digitalbøker eller digitale læremidler. 

  Hvis du vil ha en oversikt over hvilke aktive lisenser skolen din har, finner du dette under «Lisenser» på Aunivers.no. Hvis du vil ha oversikt over produktene du har kjøpt (inaktive, så vel som aktive lisenser) kan du finne denne oversikten på Min side i nettbutikken vår. 

 • Lisensperioden

  Oppstartsdato er umiddelbart for alle lisenser. Du kan forhåndsbestille lisenser for kommende skoleår fra 1. mai. For bestillinger gjort til og med 31. april gjelder lisensen inneværende skoleår.  

  Utløpsdato er 31. august. Med unntak av den 3-årige skolelisensen er alle Aschehoug univers-læremidlene ettårige lisenser. Unibok har flerårig lisens når kurset boka dekker går over flere år. 

  • Unibok for 8 trinn varer i 3 år

  • Unibok for 9 trinn varer i 2 år

  • Unibok for 10 trinn varer i 1 år

 • Fornye lisens

  For å fornye en lisens må du kjøpe den på nytt i nettbutikken. En lisens blir altså ikke automatisk fornyet når den går ut. Du kan kjøpe lisens for påfølgende skoleår fra 1. mai hvert år. Digitale lisenser på Aschehoug univers er gyldige fra kjøpsdato til 31. august påfølgende år.

 • Lisens for privatister

  Lisenser for privatister og privatpersoner avsluttes ikke som vanlige lisenser 31. august, men varer i eksakt 1 år fra bestillingsdato. 

  Når du har kjøpt den digitale lisensen fra vår nettbutikk må du opprette en privat bruker uten Feide på Aunivers.no for å få tilgang til innholdet. 

  Du kan følge denne linken for å opprette bruker: https://aunivers.lokus.no/registrer

  Opprett bruker med samme e-post adresse som du brukte i nettbutikken vår. Du vil få tilsendt en aktiveringslenke på din e-post og når du har aktivert brukeren din med lenken vil du kunne logge deg på Aunivers.no for å ta i bruk det digitale læremiddelet. 

 • Tildeling av lisenser/ administrator rolle

  Det er hverken mulig eller nødvendig å tildele tilgang for digitale lisenser fra Aunivers.no. Alle Feide-brukere med tilhørighet til skolen din vil ha tilgang til lisensene skolen kjøper. 

  Kjøpet er tillittsbasert så du bestiller antall lisenser ut ifra hvor mange lærere eller elever som skal ta dette i bruk. Lisensene vil låse seg til eleven eller læreren etter at de har logget seg på og tatt i bruk læremiddelet fire ganger.

 • Opplæring i Aschehoug univers

  Om skolen din har kjøpt Aschehoug univers kan vi tilby opplæring og innføring i det digitale universet vårt. Ta kontakt med våre kolleger i grunnskole eller videregående om dette er ønskelig. 

Vurderingseksemplar

 • Digitale vurderingseksemplar

  Vi tilbyr gratis digitalt vurderingseksemplar. Logg deg inn (øvertst til høyre). Naviger deg frem til ønsket produkt. Scroll deretter ned til bildet av den relevante boken, og du vil se at det der står "bla i boken".

  Du kan også bestille gratis prøvelisens med Feide-bruker. Med lærertilgang får du tilgang til den digitale versjonen av fysisk bok, årsplaner, lærerveiledning samt andre ressurser som samarbeidsoppgaver og elevark. For å få tilgang til innholdet i prøvelisensen logger du deg inn med Feide på Aunivers.no etter du har gjennomført bestillingen.

 • Fysiske vurderingseksemplar

  Vi sender ikke lengre ut fysiske bøker uten kostnad. Om du ønsker fysiske bøker kan dette bestilles via nettbutikken vår.

Digitale bøker

 • Hva er digitalbok?

  Lærebøkene våre finnes også i en digital utgave. Digitalbøkene har mange nyttige funksjoner, slik som innlest tekst eller syntetisk tale, søkefelt og mulighet for å utheve eller markere skrift. Digitalbøker selges som enkeltlisenser per elev.  

 • Unibok

  En Unibok er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg enheten du benytter. Du leser i rullevisning og kan bla mellom kapitlene.

  Uniboka har studietekniske funksjoner slik at du kan jobbe aktivt med teksten ved å søke etter ord, sette bokmerker, markere tekst og skrive notater som kan lagres eller skrives ut. Bruker du hjelpemidlene systematisk, har du et godt utgangspunkt for repetisjon og prøver. Alle bilder og figurer kan forstørres ved et klikk og skriftstørrelsen kan justeres etter behov. Alle Unibøker har integrerte ordbøker i engelsk, fransk, tysk, spansk og norsk bokmål eller nynorsk. Bøkene har enten innlest lyd eller syntetisk tale. Uniboka er universelt utformet.

 • Tilgang til Uniboken du har kjøpt

  For å få tilgang til unibøker må du eller brukerne som skal ha tilgang logge seg inn på nettsiden vår Aunivers.no for å aktivere lisensen på uniboken.

  Når du har logget inn på aunivers.no, trykker du på tannhjulet øverst til høyre og velger «Unibok – Digitale bøker» via snarveien nederst i menyen. Du blir da tatt til unibok.no og må logge inn der også. Du vil der finne din Unibok.

  Etter dette er gjort første gang vil brukeren være aktivert og du kan finne boken ved å gå direkte til unibok.no

   

 • Brettbok

  BrettBoka er en egen plattform og leverandør for digitale lærebøker. Vi har ikke lenger samarbeid med BrettBoka.

Bestilling og levering

 • Bestilling

  Når du skal bestille bøker eller digitale læremidler, må du logge inn i nettbutikken vår med Feide-brukeren din eller uten Feide om du ikke har det. Hvis du er logget inn som en bedrift, kan du få faktura tilsendt. Bedriften din får EHF-faktura dersom dette er registrert. Ved bestilling av fysiske bøker sender vi ikke faktura før bøkene er sendt.  

  Privatpersoner som ønsker å bestille våre produkter må betale ved bestilling. Om du bestiller fysiske bøker belaster vi deg ikke før bøkene er sendt.   

  Bestillinger som er over 1500 kr utløser gratis frakt. 

 • Bestilling av digitale læremidler

  For å få tilgangen til digitale læremidler er det to ting du må gjøre.

   

  Steg 1: Kjøp av lisensen

  Opprette bruker i vår nettbutikk og bestill ønsket produkt. Logg inn med Feide om du er feide-bruker. 

  Om du handler på vegne av en bedrift som ikke har Feide oppretter du en bedriftskunde. 

  Er du privatist eller privatperson oppretter du en privatbruker uten Feide. 

   

  Steg 2: Tilgang til lisensen

  Om du har en Feide bruker logger du inn med denne på Aunivers.no 

  Om du ikke har en Feide bruker:
  Når du har kjøpt den digitale lisensen må du opprette en bruker på aunivers.no. Du kan følge denne linken for å opprette bruker:

  https://aunivers.no/registrer
  Lag bruker med samme e-post adresse som du brukte i nettbutikken vår.

  Du vil få tilsendt en aktiveringslink på din e-post og når du har aktivert brukeren din med lenken vil du kunne logge deg på Aunivers.no som privatbruker uten Feide for å ta i bruk læremiddelet. 

   

 • Frakt og levering

  Varene sendes med Posten Norge / Bring. Pass på at din adresse er utfylt korrekt før du fullfører bestillingen. Alle bestillinger er sporbare og du vil motta e-post med sporingslenke.

  Du kan velge mellom følgende leveringsmåter:

  • Pakke i postkassen – kr 29

  • Pakke til nærmeste post i butikk/postkontor – kr 59 
   Pakken sendes til post i butikk eller postkontor, og du vil motta e-post/SMS når pakken kan hentes. Ta med hentekode og legitimasjon ved henting av pakke.

  • Bedriftspakke dør til dør – kr 199
   Dette er leveringsformen vi anbefaler til bedrifter som bestiller varer fra oss. Pakken leveres direkte til bedrift mot signatur. Gjelder kun for bedrifter.

 • Leveringstid

  Leveringstid er 2-5 virkedager. Det kan likevel forekomme uforutsette hendelser som forsinker leveransen. Send oss en e-post hvis du mistenker at din bestilling er forsinket, eller har andre spørsmål.

   

 • Retur og reklamasjon

  Du har 14 dagers angrerett når varen er mottatt, og et angrerettsskjema følger pakken. Dersom du returnerer varen fordi du angrer på kjøpet eller har bestilt feil, må du betale returportoen. Bøker kan ikke være plastret, skadet eller stemplet.   Skjemaet kan også lastes ned her – angrerettsskjema.

   

  Varene sender du i retur til:

  Forlagssentralen ANS
  Snipetjernveien 12, Langhus
  Postadresse: PB 20, 1402 Ski.

  Merk pakken med «retur».

   

  Hvis varen du har mottatt var skadet eller du oppdager feil eller mangler, ta kontakt med oss på kontakt@aunivers.no. Vi vil da behandle klagen din og eventuelt sørge for erstatning av varene.