Om oss

Vi utvikler læremidler sammen med læreren - for eleven. 

Aschehoug skole gir ut trykte og digitale læremidler for grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. 

Alle våre læremidler er gjennomarbeidede, grundige, faglig solide og oppdaterte. Det innebærer at vi bruker de smarteste teknikkene for å motivere og inspirere elevene til å delta aktivt i læreprosessen, til å reflektere og bruke logiske emner. Læring handler ikke om å pugge fakta, men å forstå.

 

Om Aschehoug univers

I Aschehoug univers finner du læremidler som er tilpasset fagfornyelsen (LK20), til alle fag og alle trinn. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. 

Les mer om Aschehoug univers

 

Kontakt oss

E-post: kontakt@aunivers.no
Telefon: +47 22 400 256 

Besøksadresse:

Sehesteds gate 3 
0164 Oslo

Postadresse:

Postboks 508 Sentrum 
0105 Oslo

Vi skaper brukervennlige læremidler som gjør det enkelt
for deg som lærer å drive tilpasset opplæring.
Vi hjelper elevene med å oppleve sammenheng
mellom fag, bli kritiske tenkere
og utforske verden.