NORSK FOR BARNESKOLEN

Aha!

Aha! Begripe med begreper er et nyskapende læreverk i begynneropplæringen!

Aha! Begripe med begreper er et nyskapende læreverk i begynneropplæringen. Bøkene bygger på nyborgpedagogikken, utviklet av Magne Nyborg. Her presenteres tolv grunnleggende begrepssystemer i en gjennomtenkt rekkefølge. Begrepene vil fungere som gode redskaper når elevene skal observere, sammenligne, kategorisere og beskrive, lese, skrive og regne.
 
Aha! Begripe med begreper
- har spennende og lærerike oppgaver til elevene
- fremmer språkutvikling og analytisk tenkning
- stimulerer elevenes lærelyst, nysgjerrighet, observasjonsevne og kreativitet
- inneholder forslag til leker, spill, sanger, eventyr og praktiske aktiviteter
 
Aha! Begripe med begreper er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av flerspråklige elever, spesialundervisning og intensiv opplæring.

Aha! Grunnleggende begreper HVA - HVORFOR - HVORDAN
Målgruppa for denne boka er lærere, studenter og andre som er interesserte i barns læring. Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene Aha! Begripe med begreper. Denne boka er også godt egnet for barnehagelærere.

Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Målform:
Filtrer utvalget
() ()
:
Fra kr 465
Filtrer utvalget
Filter
 1. Målgruppa for denne boka er lærere, studenter og andre som er interesserte i barns læring. Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene Aha! Begripe med begreper.

  Kartlegg elevenes begrepsapparat med den grunnleggende begrepstesten: www.conexus.net/produktinnhold/grunnleggende-begrepstest/
  • Utgivelsesår: 13.12.2019
  • ISBN: 9788249219858
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4, Grunnskole 5-7, Grunnskole 8-10
  • Format: Heftet
  • Sider: 232
  • Komponenttype: Lærerveiledning
  Aha! Grunnleggende begreper HVA, HVORFOR, HVORDAN
Oppdaterer... Oppdaterer...