Bestemmelsesnøkler

Bestemmelsesnøkler

Bestemmelsesnøkler er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner. Sidene er plastbelagt og egner seg godt til undervisning utendørs. Nøklene er enkle å bruke og leder til en gruppe arter hvor gode feltkjennetegn i tekst og tegninger gir den systematiske bestemmelsen. Spiralheftene har tips til innsamling, forklaringer av faguttrykk og kort informasjon om økologi og utbredelse i Norge.

De 6 spiralheftene kan kjøpes både enkeltvis og i prisgunstige pakker à 5 eksemplarer.

Bestemmelsesnøkler er godt egnet til bruk på ekskursjoner i naturfag på 5.-7. trinn og ungdomstrinnet samt ekskursjoner i naturfag og biologi i videregående skole.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Tilleggsmateriell
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Målform:
Filtrer utvalget
Filter
Fra kr 185
Filtrer utvalget
Filter
 1. Bestemmelsesnøkler for busker og trær er todelt for å kunne bestemme arter både vinter og sommer. Nøkkelen beskriver 42 arter med vekt på viltvoksende bar- og løvtrær.

  Bestemmelsesnøkler er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner. Sidene er plastbelagt og egner seg derfor godt til røff skolebruk og undervisning utendørs.
  • Utgivelsesår: 20.08.2001
  • ISBN: 9788203308284
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 00
  • Format: Heftet
  • Sider: 16
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Bestemmelsesnøkkel for busker og trær
 2. Bestemmelsesnøkkel for smådyr i ferskvann beskriver 71 arter/grupper, med vekt på vannlevende insekter (også larver og nymfer), krepsdyr, bløtdyr og amfibier.

  Bestemmelsesnøkler er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner. Sidene er plastbelagt og egner seg derfor godt til røff skolebruk og undervisning utendørs.
  • Utgivelsesår: 01.12.2000
  • ISBN: 9788203307584
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 00
  • Format: Heftet
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Bestemmelsesnøkkel for smådyr i ferskvann
 3. Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn beskriver 76 spor og sportegn fra pattedyr og fugler i form av dyrespor, ekskrementer, gnag og rester fra næringssøk.

  Bestemmelsesnøkler er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner. Sidene er plastbelagt og egner seg derfor godt til røff skolebruk og undervisning utendørs.
  • Utgivelsesår: 20.08.2001
  • ISBN: 9788203308260
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 00
  • Format: Heftet
  • Sider: 16
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn
 4. Bestemmelsesnøkkel for tang og tare tar utgangspunkt i de artene elevene erfaringsmessig kan finne på ekskursjon i fjæra og ved innsamling med kasterive. Artstilfanget favner hele norskekysten fra Skagerak til Finnmarkskysten. Hver art eller gruppe har også en kort informativ tekst om økologi og utbredelse i Norge.

  Bestemmelsesnøkler er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner. Sidene er plastbelagt og egner seg derfor godt til røff skolebruk og undervisning utendørs.
  • Utgivelsesår: 16.08.2002
  • ISBN: 9788203308581
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 00
  • Format: Heftet
  • Sider: 24
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Bestemmelsesnøkkel for tang og tare
 5. Hver av Bestemmelsesnøklene kan også kjøpes i prisgunstige pakker à fem eksemplarer!

  Bestemmelsesnøkkel for smådyr i ferskvann beskriver 71 arter/grupper, med vekt på vannlevende insekter (også larver og nymfer), krepsdyr, bløtdyr og amfibier.

  Bestemmelsesnøkler er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner. Sidene er plastbelagt og egner seg derfor godt til røff skolebruk og undervisning utendørs.
  • Utgivelsesår: 01.12.2000
  • ISBN: 9788203307690
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 00
  • Format: Heftet
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Bestemmelsesnøkkel for smådyr i ferskvann. Pakke à 5 stk.
 6. Hver av Bestemmelsesnøklene kan også kjøpes i prisgunstige pakker à fem eksemplarer!

  Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn beskriver 76 spor og sportegn fra pattedyr og fugler i form av dyrespor, ekskrementer, gnag og rester fra næringssøk.

  Bestemmelsesnøkler er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner. Sidene er plastbelagt og egner seg derfor godt til røff skolebruk og undervisning utendørs.
  • Utgivelsesår: 01.10.2004
  • ISBN: 9788203308277
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 00
  • Format: Heftet
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn. Pakke á 5 stk.
 7. Hver av Bestemmelsesnøklene kan også kjøpes i prisgunstige pakker à fem eksemplarer!

  Bestemmelsesnøkkel for tang og tare tar utgangspunkt i de artene elevene erfaringsmessig kan finne på ekskursjon i fjæra og ved innsamling med kasterive. Artstilfanget favner hele norskekysten fra Skagerak til Finnmarkskysten. Hver art eller gruppe har også en kort informativ tekst om økologi og utbredelse i Norge.

  Bestemmelsesnøklene er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner. Sidene er plastbelagt og egner seg derfor godt til røff skolebruk og undervisning utendørs.
  • Utgivelsesår: 16.08.2002
  • ISBN: 9788203308598
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 00
  • Format: Heftet
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Bestemmelsesnøkkel for tang og tare. Pakke á 5 stk.
Oppdaterer... Oppdaterer...