SAMFUNNSFAG FOR VIDEREGÅENDE

FOKUS samfunnsfag (2013)

Legger grunnlaget for å forstå samfunnet og for å bli en kritisk og aktiv medborger!

Hvorfor kjøpe FOKUS Samfunnsfag?

FOKUS Samfunnskunnskap gir elevene
• perspektivmangfold
• kildekritisk tilnærming
• dybdelæring i alle kapitler
• elevnært språk

FOKUS Samfunnskunnskap legger grunnlaget for å forstå samfunnet og for å bli en kritisk og aktiv medborger. Læreboka har stikkord i marg, gode bilder, tilgjengelig språk samt illustrasjoner og tabeller. De nye kjerneelementene undring, utforsking, perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning er gjennomgående i hele boka.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Grunnbok
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 405
Filtrer utvalget
Filter
 1. FOKUS Samfunnsfag
  Grunnbok, samfunnsfag for SF/YF, Vg1/Vg2
  Jostein Ryssevik Mette Haraldsen
  Læreboka FOKUS Samfunnsfag er skrevet i et lett forståelig språk. Begreper og teori følges opp med et rikt utvalg av eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i. Fordypningstekster, "tenkebokser" og varierte oppgaver legger til rette for differensiering. Stikkord i margen, bilder og illustrasjoner inviterer til refleksjon og diskusjon. Hvert kapittel avsluttes med et kort sammendrag, repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver.

  Det reviderte læreverket tar også opp i seg tenkningen rundt grunnleggende ferdigheter slik det er konkretisert i revidert læreplan. Det vil si at det er skrevet tekster knyttet til hovedområdet "Utforskeren". Her blir elevene presentert for grunnleggende problemstillinger knyttet til samfunnsforskning. I tillegg blir de utfordret til å utforske enkle problemstillinger selv.
  • Utgivelsesår: 10.04.2013
  • ISBN: 9788203345197
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1, Vg2
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 304
  • Komponenttype: Grunnbok
  FOKUS Samfunnsfag
 2. FOKUS Samfunnsfag forenklet er tilpasset elever som har behov for en mindre omfangsrik bok i samfunnsfag på Vg1 og Vg2 enn FOKUS. Tekstmengden i den forenklede utgaven er derfor redusert, språket er enklere og setningene kortere - men det er fremdeles mye å bryne seg på.

  Elever med motivasjonsproblemer, lese- og konsentrasjonsvansker lærer ikke av å lese en tekst, men av aktiviteten de gjør i forbindelse med lesningen. I den forenklede utgaven er oppgavene derfor flyttet fra siste side i kapitlet til det avsnittet de hører til. Det vil si at det er kort avstand mellom teksten og oppgavene. Hvert kapittel avsluttes med en "Prøv deg"-oppgave, som krever mer refleksjon og anvendelse av kunnskap enn de øvrige oppgavene i kapitlet.

  FOKUS Samfunnsfag forenklet følger strukturen i den ordinære utgaven, slik at de to utgavene kan brukes i samme klasserom - og slik at det er enkelt for eleven å veksle mellom de to utgavene. Den forenklede utgaven dekker ikke alle målene i læreplanen, men gir en grunnleggende innføring i faget.
  • Utgivelsesår: 09.05.2014
  • ISBN: 9788203348259
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1, Vg2
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 160
  • Komponenttype: Grunnbok
  FOKUS Samfunnsfag. Forenklet utgave
Oppdaterer... Oppdaterer...