GEOFAG FOR VIDEREGÅENDE

Geofag X/1/2 (2008)

 Har lærebøker med et svært rikholdig utvalg av oppgaver!

Hvorfor kjøpe Geofag?

Geofagserien dekker geofag i videregående skole. Læreboka Terra mater dekker kompetansemålene for geofag X og 1 og bygger i stor grad på naturgeografien i fellesfaget geografi. Terra nostra dekker læreplanen for geofag 2. Der settes emneområdene fra Terra mater inn i et mer samfunnsmessig perspektiv, med vekt på klimaendringer og georessurser.

Verket har:
• lærebøker med et svært rikholdig utvalg av oppgaver
• felles elevnettsted med gode og kortfattede undervisningsfilmer med tilknyttede opplegg, kapitteltester og faglig oppdatering
• felles lærernettsted med tips til gjennomgang av lærebøkenes kapitler og lenker til aktuelle nettsteder

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
() ()
:
Fra kr 955
Filtrer utvalget
Filter
 1. Terra mater
  Lærebok. Vg2/Vg3. Studiespesialisering realfag
  Ole Gilbert Karlsen
  Luftigere layout og større format
  Oppdatert tekst i et fag med store endringer
  Spørsmål i marg for underveis-lesing
  Små kart i marg over steder nevnt i brødtekst
  Mer om geotoper
  Mange nye Illustrasjoner og foto
  Vanskelige deler av fagstoffet gjort lettere tilgjengelig
  Flere underoverskrifter gir bedre oversikt
  • Utgivelsesår: 12.07.2017
  • ISBN: 9788203403019
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 288
  • Komponenttype: Grunnbok
  Terra mater
Oppdaterer... Oppdaterer...