GEOFAG FOR VIDEREGÅENDE

Geofag X/1/2 (2008)

 Har lærebøker med et svært rikholdig utvalg av oppgaver!

Hvorfor kjøpe Geofag?

Geofagserien dekker geofag i videregående skole. Læreboka Terra mater dekker kompetansemålene for geofag X og 1 og bygger i stor grad på naturgeografien i fellesfaget geografi. Terra nostra dekker læreplanen for geofag 2. Der settes emneområdene fra Terra mater inn i et mer samfunnsmessig perspektiv, med vekt på klimaendringer og georessurser.

Verket har:
• lærebøker med et svært rikholdig utvalg av oppgaver
• felles elevnettsted med gode og kortfattede undervisningsfilmer med tilknyttede opplegg, kapitteltester og faglig oppdatering
• felles lærernettsted med tips til gjennomgang av lærebøkenes kapitler og lenker til aktuelle nettsteder

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Grunnbok
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 518
Filtrer utvalget
Filter
 1. Terra mater
  Lærebok. Vg2/Vg3. Studiespesialisering realfag
  Ole Gilbert Karlsen
  Luftigere layout og større format
  Oppdatert tekst i et fag med store endringer
  Spørsmål i marg for underveis-lesing
  Små kart i marg over steder nevnt i brødtekst
  Mer om geotoper
  Mange nye illustrasjoner og foto
  Vanskelige deler av fagstoffet gjort lettere tilgjengelig
  Flere underoverskrifter gir bedre oversikt
  • Utgivelsesår: 01.06.2017
  • ISBN: 9788203403002
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 288
  • Komponenttype: Grunnbok
  Terra mater
Oppdaterer... Oppdaterer...