ENGELSK FOR VIDEREGÅENDE

Global Visions (2017)

Read, write, discuss, analyze, reflect, evaluate – and go global!

Hvorfor kjøpe Global Visions?

Exploring Key Issues of our time
Read, write, discuss, analyze, reflect, evaluate – and go global!

Global Visions er et nyutviklet læreverk for faget internasjonal engelsk Vg2/3. De sju forfatterne bak læreverket representerer fire kontinenter. Samlet representerer forfattergruppa et unikt multikulturelt univers av lærere med solid erfaring fra norsk skole, høyere utdanning og internasjonale studie- og arbeidsplasser. Læreverket består av lærebok, elevnettsted, lærernettsted og digitalbok.

Fokusområder:
• Fokus på engelsk som verdensspråk utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet.
• Språk er en viktig del av det kulturelle møtet, så elevene må lære hvordan de kan kommunisere på tvers av kulturer.
• Elevene vil møte og blir utfordret på mange globale spørsmål som vekker engasjement og skaper debatt internasjonalt.
• Engelskspråklige mediers rolle internasjonalt blir belyst.
• Litteratur brukes blant annet som redskap for å reflektere over og drøfte kontroversielle temaer.

De seks kapitlene dekker et stort spenn av temaer og teksttyper. I tillegg byr læreboka på litterære interludium med bidrag fra Francis Duggan (Parody ‘No Racial Prejudice Intended’) og Moshin Hamid (The Reluctant Fundamentalist), skrivekurs som gjør det enklere for elevene å skrive gode tekster, og en referansedel bakerst i boka som tar for seg grammatikk, ord og uttrykk og setningsstrukturer.

Elevnettstedet tilbyr in-dept study om muntlig engelsk.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Digitalbok
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Målform:
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 317
Filtrer utvalget
Filter
 1. Læreverket har fokus på engelsk som verdensspråk utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet. Språk er en viktig del av det kulturelle møtet. Elevene lærer hvordan de kan kommunisere på tvers av kulturer. De får anledning til å fordype seg i aktuelle og engasjerende temaer innen globale utfordringer og bærekraftig utvikling. Et sentralt tema er hva skjer med de tradisjonelle mediene og med demokratiet i framveksten av nye medier og nye måter å forholde seg til verden på.

  Elevenes tanker, holdninger og synspunkter utfordres gjennom noveller, romanutdrag, dikt, faktatekster, film, blogger, intervjuer, personlige brev og grafisk uttrykk. Litteratur brukes blant annet som redskap for å reflektere over og drøfte kontroversielle temaer.

  Unibok er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.
  • Utgivelsesår: 01.05.2017
  • ISBN: 9788203404290
  • Målform: Engelsk
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Unibok
  • Komponenttype: Digitalbok
  Global Vision Vg2/Vg3 Unibok
Oppdaterer... Oppdaterer...