NORSK SOM ANDRESPRÅK

God i norsk

Gjør språkinnlæring strukturert og overkommelig!

Hvorfor kjøpe God i norsk?

God i norsk er et komplett læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på spor 2 og 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis.

God i norsk dekker målene i læreplanen og gir deltakerne

• et helhetlig læreverk fra nivå A1 til B2
• aktuelle tekster med modellerende språk og variasjon i sjanger
• eksplisitt fokus på grammatikk og vokabular med rammer underveis i tekstboka
• norskprøvetrening i hvert kapittel både i arbeidsboka og på elevnettstedet
• varierte oppgavetyper som gir gode muligheter for differensiering
• pedagogiske videoer om grammatikk og andre relevante tema


Læreverket har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk og nytt vokabular i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og ekstramateriell på nettstedene er det lagt til rette for nødvendig differensiering.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 505
Filtrer utvalget
Filter
 1. God i norsk 3
  Arbeidsbok, norsk som andrespråk, B2, voksenopplæring
  Lena Berg Andersen Jannecke Hofset Hildegunn Klippen
  God i norsk 3 arbeidsbok har mange og varierte oppgaver hvor deltakerne kan øve på å
  bruke vokabular og strukturer fra tekstboka både muntlig og skriftlig. Den inneholder flere
  oppgaver til lesetekstene i tekstboka og rikelig med grammatikkoppgaver der man både øver
  inn og automatiserer ny grammatikk og repeterer kjent grammatikk fra foregående nivåer.
  Det er også eksplisitte grammatikkforklaringer til hvert tema i arbeidsboka. De muntlige
  oppgavene legger opp til mye diskusjon og refleksjon rundt emnene i hvert kapittel og gir god
  øving i å argumentere. «Finn ut mer»-oppgavene gir deltakerne mulighet til å gå mer i dybden
  på enkelttema, samtidig som de gir trening i å bruke digitale ferdigheter.

  Lytteoppgaver
  Arbeidsboka har lytteoppgaver til hvert kapittel. Tekstene og lyd til dem finnes på
  lærernettstedet. Lytteoppgavene er lest inn med ulike dialekter.

  Leseforståelse
  Alle kapitlene i arbeidsboka har ekstra tekster med oppgaver som trener leseforståelse.

  Modelltekster og skrivehjelp
  Det er en modelltekst i hvert kapittel av arbeidsboka. Disse tekstene er ment å være gode
  eksempler på norskprøvebesvarelser. Vokabular og innhold er nøye valgt ut med tanke på at
  det skal være forbilledlig, men likevel ikke utenfor rekkevidde for deltakerne. Det er også egne
  rammer med råd om skriving og oppbygging av tekst.

  Øve til prøve
  Hvert kapittel avsluttes med muntlige og skriftlige oppgaver som ligner norskprøven på B1/B2-
  nivå.
  • Utgivelsesår: 19.01.2021
  • ISBN: 9788203409264
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: B2
  • Format: Heftet
  • Sider: 208
  • Komponenttype: Arbeidsbok
  God i norsk 3
Oppdaterer... Oppdaterer...