NORSK SOM ANDRESPRÅK

God i norsk

Gjør språkinnlæring strukturert og overkommelig!

Hvorfor kjøpe God i norsk?

God i norsk er et komplett læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på spor 2 og 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis.

God i norsk dekker målene i læreplanen og gir deltakerne

• et helhetlig læreverk fra nivå A1 til B2
• aktuelle tekster med modellerende språk og variasjon i sjanger
• eksplisitt fokus på grammatikk og vokabular med rammer underveis i tekstboka
• norskprøvetrening i hvert kapittel både i arbeidsboka og på elevnettstedet
• varierte oppgavetyper som gir gode muligheter for differensiering
• pedagogiske videoer om grammatikk og andre relevante tema


Læreverket har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk og nytt vokabular i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og ekstramateriell på nettstedene er det lagt til rette for nødvendig differensiering.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
Trinn:
() ()
:
Fra kr 175
Filtrer utvalget
Filter
 1. God i norsk på jobben
  Grunnbok, norsk som andrespråk, A1/A2, voksenopplæring
  Guro Skeie Vik
  God i norsk på jobben er laget for dem som har praksis på en arbeidsplass. Godt samspill mellom praksiselev, ledere, kollegaer, lærere og andre kontaktpersoner er viktig for å få det beste ut av praksisperioden. Boka kan brukes aktivt inn i dette samspillet.
  Hensikten er å lære et levende norsk slik det snakkes rundt om på arbeidsplassene. Språket er grunnleggende A1/A2-nivå.
  • Utgivelsesår: 11.06.2020
  • ISBN: 9788203317613
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: A1/A2
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 176
  • Komponenttype: Grunnbok
  God i norsk på jobben
 2. God i norsk 1
  Grunnbok, norsk som andrespråk, A1/A2, voksenopplæring
  Lena Berg Andersen Jannecke Hofset
  Læreboka har tydeleg og eksplisitt fokus på kva som er ny grammatikk i kvart kapittel. Fordelinga av grammatiske element følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjonen blir ivareteken ved gjennomgåande øving og drill. Gjennom mange og varierte oppgåver i arbeidsboka og på nettstadane, vil det bli lagt til rette for naudsynt differensiering. Pedagogikken som ligg til grunn, vektlegg førlesing, stillasbygging og tydelege forklaringar. Arbeidsrettinga kjem til uttrykk i lesetekstar og yrkespresentasjonar i kvart kapittel. Det er faktatekstar i kvart kapittel, og bakerst i tekstboka er det ein minigrammatikk.
  • Utgivelsesår: 03.08.2017
  • ISBN: 9788203404023
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: A1/A2
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 248
  • Komponenttype: Grunnbok
  God i norsk 1
Oppdaterer... Oppdaterer...