NORSK FOR VIDEREGÅENDE

Grip teksten (2020-2022)

Relevant fagstoff for aktiv læring!

Hvorfor kjøpe Grip teksten?

Grip teksten gir elevene

• relevant fagstoff for aktiv læring
• engasjerende, nyttig og konkret skriveopplæring med varierte oppgaver og modelltekster
• modellering av drøfting, sammenligning og refleksjon i arbeid med tekster
• relevante, tverrfaglige og utforskende innfallsvinkler til lærestoffet og tekstutvalget

Grip teksten er et nyskrevet, moderne læremiddel tilpasset fagfornyelsen og det nye norskfaget. Gjennom velskrevne og faglig solide kapitler, et bredt utvalg tekster og varierte arbeidsoppgaver gjør Grip teksten norskfaget relevant for elevene.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 815
Filtrer utvalget
Filter
 1. Med Grip teksten Vg3 kan elevene utvikle den norskfaglige kompetansen de trenger til videre studier, til avsluttende eksamen, men først og fremst for det de trenger av ferdigheter og forståelse for språk, kultur og tekster videre i livet.

  I bokas del 1, tekst i kontekst, presenterer vi den tidlige realismen og modernismen først, før vi presenterer sentrale tekster i kulturhistorisk kontekst fra den realistiske og modernistiske tradisjonen. Elevene får dermed et godt grunnlag for å utforske og forstå andre tekster og kontekster.

  Del 2, tekst og kommunikasjon, består av praktisk orienterte kapitler der elevene kan videreutvikle leseferdighetene og de muntlige og skriftlige ferdighetene sine. Denne delen inneholder også gjennomganger med tips til framgangsmåte for alle sjangrene elevene skal skrive og uttrykke seg muntlig i på vg3. Vi presenterer nyttige verktøy for å analysere og tolke sammensatte tekster og retoriske ytringer. Til sammen gir det elevene gode forutsetninger for å lese tekster kritisk.

  De språklige emnene utgjør del 3. Her kan elevene utvikle kunnskap om og reflektere over endringer i talespråket og sammenhengene mellom språk, kultur og identitet. Oppgavene legger til rette for at de kan jobbe utforskende med fagstoffet og viktige språkspørsmål.

  I tekstsamlingen møter elevene sentrale tekster fra litteraturhistorien og mange tekster fra vår egen tid. Oppgavene er mange og varierte og hjelper elevene til å forstå, tolke, sammenligne, utforske og reflektere over, skrive og snakke om tekstene.

  Vi håper mange lærere og elever får glede og nytte av Grip teksten Vg3.
  • Utgivelsesår: 25.03.2022
  • ISBN: 9788203405990
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 496
  • Komponenttype: Grunnbok
  Grip teksten Vg3
Oppdaterer... Oppdaterer...