HISTORIE FOR VIDEREGÅENDE

Grunnbok i historie (2021)

 Gjør elevene til mer aktive lesere, skape engasjement og nysgjerrighet og hjelpe dem med å forstå fagstoffet!

Hvorfor kjøpe Grunnbok i historie?
Grunnbok i historie gir elevene
• nåtidsperspektiv – hvorfor dette er interessant for oss
• innsikt i ulike sider av historien
• innsikt i historikerens arbeids- og tenkemåter
 
Oversikt og sammenheng
Grunnbok i historie skaper oversikt og sammenheng for elevene. Mange korte kapitler gjør at elevene kan lese historien langs ulike linjer. Kapitlene som hører naturlig sammen, viser til hverandre. Slik kan elevene enkelt finne fram til andre relevante kapitler, og dette legger til rette for fleksibel bruk av boka.
 
Korte kapitler
Hvert kapittel tar for seg et avgrenset emne knyttet til et begrep eller en hendelse. Elevene får innsikt i betydningen hendelsen hadde på samfunnsutvikling i samtiden og hvordan den preget utviklingen videre. Hvert kapittel tar også for seg konteksten som historien hører hjemme i.
 
Å tenke som en historiker
Elevene skal ikke bare lese om historie, men arbeide med faget. Både kapitlene og oppgavesidene gir elevene god trening i arbeide med historie.  Elevene får innsikt i at historien endrer seg med spørsmålene vi og historikerne stiller til fortida.
Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 319
Filtrer utvalget
Filter
 1. Grunnbok i historie skaper oversikt og sammenheng for elevene. Mange korte kapitler gjør at elevene kan lese historien langs ulike linjer. Kapitlene som hører naturlig sammen, viser til hverandre. Slik kan elevene enkelt finne fram til andre relevante kapitler, og dette legger til rette for fleksibel bruk av boka. Elevene skal ikke bare lese om historie, men arbeide med faget. Både kapitlene og oppgavesidene gir elevene god trening i arbeide med historie. Elevene får innsikt i at historien endrer seg med spørsmålene vi og historikerne stiller til fortida.

  Grunnbok i historie kan også brukes til historie påbygging.

  Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.
  • Utgivelsesår: 13.08.2021
  • ISBN: 9788203319846
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Unibok
  • Komponenttype: Digitalbok
  Grunnbok i historie Vg2/Vg3 Unibok
Oppdaterer... Oppdaterer...