HELSE- OG OPPVEKSTFAG FOR VIDEREGÅENDE

iPraksis Vg1 (2016)

Er praksisorienterte og målet er at elevene skal anvende fagstoffet i situasjoner fra det yrket de ønsker å utdanne seg i!

Hvorfor kjøpe iPraksis Vg1?

Dette er Aschehougs nye lærebøker for elever i helse- og oppvekstfag Vg1. Oppgavene er praksisorienterte og målet er at elevene skal anvende fagstoffet i situasjoner fra det yrket de ønsker å utdanne seg i. I alle tre bøkene er det gjort språklige forbedringer og teksten framstår nå enklere og er bedre tilpasset målgruppen. Samtlige kapitler starter med aktuelle kompetansemål og tankekart som gir oversikt over temaer som tas opp i kapitlet. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2009.

Klikk på tittelen for å få mer omtale om den enkelte komponent. Læreverket består av lærebok, digital lærebok, og nettsted for elev og lærer på Lokus.


Les mer på vårt nettmagasin.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Grunnbok
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
Trinn:
() ()
:
Fra kr 745
Filtrer utvalget
Filter
 1. iPRAKSIS VG1 Helsefremjande arbeid, handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, god ergonomi, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Faget handler også om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, og førstehjelp.

  I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.
  • Utgivelsesår: 02.06.2016
  • ISBN: 9788203400148
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Vg1
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 360
  • Komponenttype: Grunnbok
  Helsefremjande arbeid iPRAKSIS Vg1
 2. iPRAKSIS VG1 Kommunikasjon og samhandling, handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå. Boka omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen adferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøverne innenfor oppvekst-, helse- og omsorgsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

  I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.
  • Utgivelsesår: 17.08.2016
  • ISBN: 9788203400162
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Vg1
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 248
  • Komponenttype: Grunnbok
  Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg1
 3. iPRAKSIS VG1 Yrkesutøving, handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialsektoren er bygd opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må stilles til god yrkesutøving, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og omsorgstjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår. Boka omtaler også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder for arbeidslivet.

  I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.
  • Utgivelsesår: 11.10.2016
  • ISBN: 9788203400186
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Vg1
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 252
  • Komponenttype: Grunnbok
  Yrkesutøving iPRAKSIS Vg1
Oppdaterer... Oppdaterer...