HELSE- OG OPPVEKSTFAG FOR VIDEREGÅENDE

iPraksis Vg2/Vg3 (2014)

Lærebøkene i helsearbeiderfag har en tydelig kobling mellom teori og praksis
og legger vekt på innlæring av god begrepsforståelse!

Hvorfor kjøpe iPraksis Vg2/Vg3?

iPRAKSIS Vg2/Vg3 er Aschehougs nye læremiddeltilbud for elever og lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeidere. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2007, men er omfattende revidert i forbindelse med justeringer i læreplanen for programområdet helsearbeiderfag fra skolestart 2016. Verket består av fire nye bøker og iPRAKSIS Håndbok for helsefagarbeid som kom i 2014.

Et hovedpoeng med iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 er den tydelige koblingen mellom teori og praksis. Praksisfortellingene går som en rød tråd gjennom hele verket - og hjelper elevene/lærlingene med å koble teori og praksis. Det nye verket har ny oppbygning og struktur, og legger vekt på innlæring av god begrepsforståelse. De nye bøkene har også mer fagstoff om folkehelsearbeid, kosthold/ernæring, flerkulturelt perspektiv, pleie og omsorg til personer med demens, målretta miljøarbeid, og pleie og omsorg til personer med psykiske lidelser. Stoff om samhandlingsreformen og nye lover og forskrifter som angår helse- og omsorgssektoren er også grundig omtalt.

Læreverket består av lærebok, digital lærebok, elev- og lærernettsted. Lærernettstedet er felles for Vg1/Vg2/Vg3 og du finner det på siden til Helse- og oppvekstfag Vg1.

Klikk på tittelen for å få mer omtale om den enkelte komponent.


Les mer i vårt nettmagasin.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 735
Filtrer utvalget
Filter
 1. iPRAKSIS VG2/VG3 Kommunikasjon og samhandling, har som hovedtema er å forstå hva grunnleggende verdier som empati, respekt og toleranse, trygghet og tillit betyr for kommunikasjon og samhandling med ulike pasientgrupper. Boka beskriver også kulturkompetanse og målretta miljøarbeid, og hva en helhetlig tilnærming til temaene demens og psykiske lidelser innebærer i et samhandlingsperspektiv. Observasjon, veiledning og konfliktstrategier er også tema i boka.

  Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.
  • Utgivelsesår: 20.06.2016
  • ISBN: 9788203348174
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 380
  • Komponenttype: Grunnbok
  Kommunikasjon og samhandling iPRAKSIS Vg2/Vg3
 2. iPRAKSIS VG2/VG3 Yrkesutøvelse handler om det å være profesjonell helsefagarbeider i tråd med gjeldende lover og yrkesetiske retningslinjer; blant annet om forsvarlig helsehjelp, kvalitet i omsorgen, brukermedvirkning, taushetsplikt og medikamenthåndtering. Boka har også en utdypende del om sykepleieprosessen; planer og dokumentasjon, og om helsefagarbeiderens rolle i samarbeid med andre yrkesgrupper, for et helhetlig helsetilbud. Relevant omtale av lover og forskrifter er samlet i egne sider midt i boka.

  Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.
  • Utgivelsesår: 22.06.2016
  • ISBN: 9788203348198
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 344
  • Komponenttype: Grunnbok
  Yrkesutøvelse iPRAKSIS Vg2/Vg 3
 3. iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremmende arbeid 1, er en av to bøker til faget Helsefremmende arbeid. Boka presenterer et helhetlig syn på helse og sykdom, og legger vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Temaer er bl.a. folkehelse og kosthold/ernæring, aktivitet og hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og eldre. Boka beskriver også hvordan kommunale helseteam kan jobbe for å motvirke ensomhet, psykiske plager, overvekt og inaktivitet i befolkningen. Empowerment og Lev livet - livet ut! er to av strategiene som omtalt.

  Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.
  • Utgivelsesår: 28.06.2016
  • ISBN: 9788203348532
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 352
  • Komponenttype: Grunnbok
  Helsefremmende arbeid 1 iPRAKSIS Vg2/Vg3
 4. iPRAKSIS VG2/VG3 Helsefremmende arbeid 2, er en av to bøker i programfaget Helsefremmende arbeid. Hovedtema i boka er sykdommer og organer, observasjoner og pleietiltak - i tillegg til stoff om legemidler og pleie ved operasjoner. Boka beskriver også ulike sider ved psykisk helsearbeid, omsorgstilbud og utviklingshemming, eldre og sykdom, og pleie ved livets slutt.

  Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper, og trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.
  • Utgivelsesår: 28.06.2016
  • ISBN: 9788203348150
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 528
  • Komponenttype: Grunnbok
  Helsefremmende arbeid 2 iPRAKSIS Vg2/Vg3
Oppdaterer... Oppdaterer...