HELSE- OG OPPVEKSTFAG FOR VIDEREGÅENDE

iPraksis Vg2/Vg3 (2014)

Lærebøkene i helsearbeiderfag har en tydelig kobling mellom teori og praksis
og legger vekt på innlæring av god begrepsforståelse!

Hvorfor kjøpe iPraksis Vg2/Vg3?

iPRAKSIS Vg2/Vg3 er Aschehougs nye læremiddeltilbud for elever og lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeidere. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2007, men er omfattende revidert i forbindelse med justeringer i læreplanen for programområdet helsearbeiderfag fra skolestart 2016. Verket består av fire nye bøker og iPRAKSIS Håndbok for helsefagarbeid som kom i 2014.

Et hovedpoeng med iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 er den tydelige koblingen mellom teori og praksis. Praksisfortellingene går som en rød tråd gjennom hele verket - og hjelper elevene/lærlingene med å koble teori og praksis. Det nye verket har ny oppbygning og struktur, og legger vekt på innlæring av god begrepsforståelse. De nye bøkene har også mer fagstoff om folkehelsearbeid, kosthold/ernæring, flerkulturelt perspektiv, pleie og omsorg til personer med demens, målretta miljøarbeid, og pleie og omsorg til personer med psykiske lidelser. Stoff om samhandlingsreformen og nye lover og forskrifter som angår helse- og omsorgssektoren er også grundig omtalt.

Læreverket består av lærebok, digital lærebok, elev- og lærernettsted. Lærernettstedet er felles for Vg1/Vg2/Vg3 og du finner det på siden til Helse- og oppvekstfag Vg1.

Klikk på tittelen for å få mer omtale om den enkelte komponent.


Les mer i vårt nettmagasin.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 425
Filtrer utvalget
Filter
 1. iPRAKSIS Håndbok for helsefagarbeid er en lett tilgjengelig oppslagsbok som består av seks deler;
  Alfabetisk oversikt over prosedyrene med trinnvise beskrivelser
  Sykepleie ved ulike sykdommer og tilstander
  Legemidler
  Førstehjelp
  Undersøkelsesmetoder
  Medisinsk ordliste med begrepsforklaringer.
  Boka er til god hjelp i det daglige arbeidet med pasienter og brukere, når du skal utføre oppgaver du er usikker på, eller besvare spørsmål fra pasienten.
  • Utgivelsesår: 09.05.2014
  • ISBN: 9788203345630
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: BE
  • Sider: 240
  • Komponenttype: Grunnbok
  Håndbok for helsefagarbeidere iPRAKSIS Vg2/Vg3
Oppdaterer... Oppdaterer...